KRÚŽOK “TANEČNÁ RYTMIKA”

Tanečný program pre dievčatá aj chlapcov predškolského veku, v ktorom si osvoja niekoľko tanečných štýlov.
Kreatívne tréningy, kde dieťa získa základy pre ďalšie tanečné smerovanie podľa svojho výberu.

Prihlášky:
– je potrebné odovzdať najneskôr do 14.9.2021 do CVČ Elán, Ružomberok

Bližšie informácie:
cvcrbkkultura@gmail.com / t.č. 0914 335 969