Pandemická situácia nás núti hľadať nové formy práce s deťmi. V rámci súťaží „na diaľku“ sme pre ružomberských školákov ponúkli už aj prvý športový „podnik“ v tomto školskom roku –  Loptový trojboj. Do súťaže sa v piatich ZŠ zapojilo celkom 330 účastníkov, čo je číslo, ktoré vysoko prevýšilo aj tie naše najoptimistickejšie očakávania. Máme z toho veľkú radosť!

Disciplíny pozostávali z troch slalomov: florbalového, futbalového a basketbalového. Dosiahnuté časy sa aktérom sčítali a na základe ich výsledných hodnôt vzišlo poradie v jednotlivých kategóriách. Medzi piatakmi zvíťazili Lukáš Pongrácz a Linda Vieriková, zo žiakov 6. ročníkov si najlepšie počínali Soňa Jančiová a Adam Ondrík, zápolenia siedmakov priniesli prvenstvá Lukášovi Holubčíkovi a Nikole Kuracinovej.

Naše poďakovanie za spoluprácu patrí riaditeľom škôl a ich telocvikárom, ktorí sa zhostili úlohy rozhodcov na výbornú.