Priestory  Filozofickej fakultu Katolíckej univerzity boli miestom konania 35. ročníka regionálnej postupovej súťaže v rétorike Štúrov Zvolen, ktorý, ako tradične, sme organizovali v spolupráci s Liptovským kultúrnym strediskom v Liptovskom Mikuláši.

Poslaním súťaže je formovanie detí a mládeže k rodnému jazyku, rozvíjanie ich verbálno-komunikačných schopností a rečníckeho prejavu. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, každá mala vlastné „pravidlá hry“. Medzi žiakmi 4.-6. ročníka bola najúspešnejšia Liliana Žilová, v kategórii siedmakov až deviatakov rozhodcovskú trojicu v zložení PhDr. Eva Štofčíková, Mgr. Bibiana Kľačková a Mgr. Jarmila Luptáková najviac zaujala Kristína Knapčíková.

Traja najlepší v oboch kategóriách boli odmenení diplomami a cenami. Víťazi postupujú na celoslovenské kolo súťaže Štúrov Zvolen, ktoré sa uskutoční 2. a 3. júna vo Zvolenskom zámku.

Na univerzite sme sa opäť raz cítili ako doma. Slovko „ďakujeme“ vyslovujeme  s hlbokou úprimnosťou!