Naše oddelenie techniky a prírodovedy a Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Ružomberok sú tradičnými organizátorskými partnermi detskej dopravnej súťaže Na bicykli bezpečne. Aj v tomto školskom roku bolo miestom okresného kola súťaže, ktorá má prispieť k správnemu a bezpečnému správaniu sa detí v cestnej premávke a tým znižovať dopravnú nehodovosť tých najmenších, detské dopravné ihrisko na Bottovej ulici. Súťažilo sa v dvoch disciplínach – v teoretickej sa preverovali vedomosti z pravidiel cestnej premávky, praktická pozostávala v zručnosti jazdy na bicykli . Víťazom súťaže sa stalo družstvo ZŠ s MŠ Lúčky, ktoré postupuje na krajské kolo.