Predvianočné obdobie v našom meste tradične spestruje aj súťaž v speve vianočných kolied pre ZŠ okresu Stretnutie s koledami. V stredu 12. decembra podujatie v Kine Kultúra napísalo svoj 26. diel. Na pódiu sa v dvoch kategóriách  prezentovalo celkovo 111 súťažiacich (vlani o piatich viac) z dvanástich základných škôl, ktorí sa snažili zaujať hľadisko a zvlášť odbornú porotu v zložení Monika Halušková, Mária Lofajová a Miroslava Mudičková. Celkovo odznelo 28 kolied. V kategórii dvojčlenných skupín zvíťazilo spevácke duo zo ZŠ Sládkovičova, v kategórii trojčlenných skupín putuje prvenstvo do ZŠ Biely Potok a medzi štvor až osemčlennými zoskupeniami boli najlepší zástupcovia zo ZŠ sv. Vincenta. Súťaž bola v réžii oblasti spoločenských vied a kultúry a po všetkých stránkach ju možno hodnotiť ako vydarenú.