Bez nadnesenia možno povedať, že olympijské hry sú v histórii ľudstva jedinečné. Tie z antickej éry, ktoré sa odohrávali v gréckej Olympii, aj tie súčasné – celosvetové.

Olympijské hry boli v modernej ére obnovené – po tisícpäťstoročnej prestávke. Došlo tak k vzkrieseniu výnimočnej udalosti. O obnovenie sa zaslúžil francúzsky športový funkcionár, humanista a pedagóg Pierrre do Coubertin. Túto myšlienku sa mu podarilo presadiť na športovom kongrese v Paríži v roku 1984. Tam bol ustanovený Medzinárodný olympijský výbor (MOV), ktorý dodnes riadi olympijské hnutie a vlastní všetky práva na olympijské hry. V Paríži sa zároveň rozhodlo, že novoveké Hry I. olympiády sa uskutočnia v roku 1986 v gréckych Aténach. Odvtedy sa olympijské hry konajú vždy v štvorročných intervaloch. Stali sa nenapodobiteľnou udalosťou, ktorá pravidelne púta pozornosť celého sveta.

Určite najrozšírenejšou formou osláv „narodenín“ MOV je na Slovensku Beh olympijského dňa (BOD). Nie je to inak ani v našom meste. Populárne podujatie sme usporiadali v piatok 23. júna na tartanovom ovále ZŠ Zarevúca.

BOD za prítomnosti predsedu Olympijského klubu Liptova a riaditeľa CVČ Elán Pavla Svrčeka otvoril primátor mesta Ľubomír Kubáň, ktorý vo svojom príhovore podčiarkol silu olympijskej myšlienky a pretekárom poprial príjemné prežitie športového dopoludnia.

V dvanástich kategóriách sme narátali cez tristo štartujúcich, od detí materských škôl až po „staršie“ ročníky žiakov základných škôl.

Víťazi žiackych kategórií – 1.-2. roč.:  Mištuna a Pažítková, 3. roč.: Pažítka a Hlinová, 4.-5. roč.: Horňák a Vyskočová, 6.-7. roč.: Lovich a Nemčeková, 8.-9. roč.: Fedor a Synaková.