Pracovníčky oblasti prírodných vied a techniky zahájili seriál obľúbených Malých prírodovedných olympiád v novom školskom roku. Našimi hosťami boli v jednotlivých dňoch postupne žiaci 4.C ZŠ Zarevúca, prváci od susedov z Dončovej a zarevúcki štvrtáci, „áčkari“.  Úlohy pre jednotlivé družstvá pozostávali z riešenia hlavolamov, poznávania kvetov, skladania puzzlov či rozoznávania cicavcov, prváčikovia, samozrejme, mali zadania postavené úmerne ich veku a  schopnostiam. Deti zanechali u nás výborný dojem vďaka svojej šikovnosti a bystrosti. Víťazné kolektívy boli odmenené vecnými cenami a diplomami. Naprázdno však neobišiel nikto, všetci súťažiaci dostali sladkú odmenu.