Že je o históriu medzi našimi školákmi záujem, svedčí aj veľmi slušný počet účastníkov na okresnom kole Dejepisnej olympiády – 60, čo je, mimochodom, o päť viac ako v minulom školskom roku. A keď sme už pri číslach, do školských kôl sa zapojilo168 žiakov. „Dejepis (história) je spoločenská veda zaoberajúca sa skúmaním, poznávaním, interpretáciou a hodnotením dejín na základe historických prameňov,“ vyberáme z Wikipédie definíciu náuky o minulosti. Karol Dzuriak, jeden z dvoch predsedov odbornej komisie, ju na slávnostnom otvorení žiakom vysvetlil plasticky a veľmi pútavo, proste, tak ako to robí každý rok. V kategórii F (6. roč. ZŠ a príma osemročných gymnázií) zvíťazila Gabriela Pagáčová, v kategórii E (7. roč. ZŠ a sekunda OG) najviac bodov získala Sofia Zelinková, z prvenstva v kategórii D (8. roč. ZŠ a tercia OG) sa tešila Dominika Gouthová a „céčko“ (9. roč. ZŠ a kvarta OG) ovládla Simona Vrzgulová. Súťaž, ktorá napísala dvanástu kapitolu, zorganizovala naša oblasť spoločenských vied a kultúry v priestoroch ZŠ Zarevúca. Na krajské kolo, uskutoční sa 23. marca v Gymnáziu V. Paulínyho-Tótha v Martine, postupujú žiaci z prvých troch miest kategórií C,D,E a splnili podmienku byť úspešným riešiteľom.