Prvou našou akciou v novom kalendárnom roku bolo v stredu 15. januára okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. V priestoroch ZŠ Zarevúca si vedomosti z tohto „najsvetovejšieho“ jazyka v dvoch kategóriách porovnávalo spolu 29 žiakov. „Viem, že súťaž so sebou prináša aj nevyhnutnú dávku napätia či istej nervozity. Želám vám však, aby ste si dnešnú olympiádu pokiaľ možno čo najviac užili a zužitkovali všetky vedomosti, ktoré ste dosiaľ nadobudli. Keďže ste tu, je jasné, že angličtina vás baví. Bolo by pekné, ak by vás táto záľuba sprevádzala celým životom,“ povedal vo svojom príhovore počas slávnostného otvorenia riaditeľ centra Pavol Svrček. Súťažiaci boli odbornou porotou preverovaní z čítania a počúvania s porozumením, opisom obrázka a rozprávania na danú tému. V kategórii 1A zvíťazila Nina Lakoštíková, v kategórii 1B bol najlepší Matej Blhút.