Prvou postupovou súťažou z „dielne“ našej oblasti spoločenských vied a kultúry bolo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kat. C. V konkurencii trinástich súťažiacich si najlepšie počínala Dorota Jankovičová, ktorá si tak vybojovala účasť na krajskom kole, ktorého dejiskom bude 13. februára budúceho roka Žilina. Druhá skončila Barbora Matušková, na pomyselný tretí stupienok vystúpila Terézia Kútna. Žiaci najprv absolvovali písomnú časť – tvorbu reklamného plagátu, ktorý by mal osloviť záujemcov o turistiku na Slovensku, pričom sa inšpirovali textom ukážky „ZÁDIELSKA TIESŇAVA (SLOVENSKÝ KRAS)“.  Druhá, ústna, časť, spočívala v krátkom pouvažovaní (10 – 15 viet)  nad citátom Rabindranátha Thákura „Podľa vzhľadu môžete posudzovať kvet, či motýľa, ale nie ľudskú bytosť.“ Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry napísala dvanásty ročník. Do školských kôl sa zapojilo 13 základných škôl s počtom účastníkov 117.