Prvou postupovou súťažou z „dielne“ oblasti spoločenských vied a kultúry ružomberského Centra voľného času Elán v aktuálnom školskom roku bolo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

V konkurencii šestnástich súťažiacich si najlepšie počínal Mário Nemček, ktorý si tak vybojoval postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 1. februára budúceho roka. Na druhom mieste skončila Zuzana Uličná, na treťom Michaela Janigová.

Žiaci najprv absolvovali písomnú časť pozostávajúcej z testu a transformácie textu, po nej nasledovala ústna časť s úlohou pripraviť si rečnícky prejav. Odborná porota pracovala v zložení PaedDr. Anna Hruboňová (predseda), Mgr. Veronika Harčárová a PaedDr. Andrea Buliaková.

Olympiáda zo slovenského jazyka napísala šestnásty ročník. Do školských kôl sa zapojilo 15 základných škôl a 1 osemročné gymnázium s počtom účastníkov 227.