Kým krajské kolo v Geografickej olympiáde pre stredné školy prebiehalo ešte dištančnou formou, krajské kolo v Geografickej olympiáde pre žiakov základných škôl sa uskutočnilo už „naživo“. V Aule Katolíckej univerzity si z tejto veľkej a rozmanitej vednej disciplíny porovnávalo svoje vedomosti v dvoch kategóriách  spolu 58 súťažiacich. V oboch prípadoch formou dvoch testov, teoretického a s praktickými otázkami. Zadania, ako obvykle,  veru ľahké, neboli, ale väčšina žiakov si s nimi poradila s vysokým percentom úspešnosti. Priebeh súťaže bol vskutku bezproblémový, za čo naše úprimné poďakovanie patrí zvlášť RNDr. Ivane Tomčíkovej, vedúcej Katedry geografie, s ktorou sa nám spolupracuje vskutku vynikajúco.

Okresné kolo v Biologickej olympiáde, kat. D sa opäť raz uskutočnilo v našich objektoch na Dončovej ulici.  Úlohou prakticko-teoretickej časti bolo pozorovať stavbu slepačieho vajca. Otázky z teórie mali širokospektrálny záber, týkali sa napríklad správneho pomenovania našich sladkovodných rýb, hľadania spoločnej charakteristiky troch drevín či roztriedenia vybraných  druhov hmyzu  podľa toho, v akom ekosystéme sa vyskytujú. Hodnotenie výsledkov mali v rukách naše dlhoročné spolupracovníčky Mgr. Mária Sliačanová a Mgr. Daniela Babicová, ktorým taktiež vyslovujeme poďakovanie.