Okresné kolo v basketbale študentov stredných škôl sme kvôli chystajúcej sa rekonštrukcii  športovej haly T-18 na Plavisku zorganizovali v telocvični Školy úžitkového priemyslu. Turnaj s tromi účastníkmi priniesol doslova malú detektívku, za čím bola vzácna vyrovnanosť jednotlivých tímov. Každý z nich bol úspešný v jednom zápase, a tak o celkovom poradí rozhodoval pomer vyhratých respektíve prehratých setov. V tomto ukazovateli boli najlepší reprezentanti štátneho gymnázia, druhá skončila Stredná odborná škola polytechnická, na pomyselný bronzový stupienok vystúpili mládenci z Gymnázia sv. Andreja. S rozhodcovskou píšťalkou narábali Mária Grafová a Ján Chovanec a treba povedať, že ani v jednom prípade nezaznel čo len jeden falošný tón.