Centrum voľného času Elán, Dončova 1 Ružomberok

                 Prijmeme do pracovného pomeru počas MD vychovávateľa /vychovávateľku na oblasť spoločenských vied a kultúry. Práca aj v popoludňajších hodinách zameraná na vedenie krúžkov, organizovanie súťaží, prázdninovú činnosť.

Podmienkou je vzdelanie podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nástup od 7.1.2020.

Bližšie informácie poskytneme pri osobnom rozhovore. Kontakt: Mgr. Svrček 0907/618033.