Chodbový priestor najhornejšieho podlažia Bjornsonovho domu v Ružomberku je dekorovaný detskými výtvarnými prácami. Aj náhodný návštevník sa okamžite dostane do obrazu, že ide protidrogovú tematiku. Na tabuliach sa ponúkajú dielka malých autorov, ktorí sa zapojili do súťaže s názvom V otroctve drog. Organizátorsky je pod tento projekt podpísaná naša oblasť spoločenských vied a kultúry.

Slávnostné defilé najlepších sa uskutočnilo v stredu uplynulého týždňa. Za úsilie nad výkresmi sa laureátom dostalo ocenenia v podobe diplomov a vecných cien. A tiež ďakovných a povzbudivých slov prítomných pracovníkov centra. Do súťaže sa zapojili jedna materská škola a 11 základných škôl okresu s celkovým počtom prác 108.

Výstavka bude sprístupnená do konca januára budúceho roka.