Pred piatimi rokmi vznikol v našom CVČ nápad usporiadať karneval, nie bežný, na „suchu“, lež  na ľade. Realizácia myšlienky napokon vyznela vysoko pozitívne. Už pred skončením akcie, jednoznačne vydarenej, si pracovníci tohto školského zariadenia unisono povedali, že z toho urobia tradíciu. A tak sa aj stalo. Karneval na ľade tak oslavoval v ostanú nedeľu na Zimnom štadióne v Ružomberku  päťročné narodeniny. A išlo sa v intenciách tých predchádzajúcich dielov, veď skúsenosti ukázali, že nič zásadné netreba meniť. Asi dvesto korčuliarov po pár zahrievacích kolách spomalilo svoju rýchlosť. To vtedy, keď Iveta Maceková, u nás zastrešujúca šport a telovýchovu, sa im i ľuďom stojacím za mantinelmi prihovorila z mikrofónu krátkym privítaním a načrtnutím programu. Vzápätí všetkých pozdravil riaditeľ centra Pavol Svrček. Najočakávanejším okamihom bola promenáda masiek. Porote sa najviac páčili potápač, čertica, anjel, dažďová víla, ceruzka či mlynček na kávu. Všetci desiati laureáti si za svoje dielka prevzali milé ceny. Potom sa znova korčuľovalo, aby po nejakom čase nastala ďalšia pauza – vyčlenená na vyťahovanie tombolových lístkov a následne odovzdávanie darčekov ich majiteľom. Asi dve stovky ľudí, čo si našli cestu do stánku, ktorý sa za ostatné roky odel do pôsobivého šatu, neostali nepovšimnutí ani pri odchode. Každý dostal sladkosť na cestu domov. Možno malá pozvánka na ďalší, už šiesty ročník Karnevalu na ľade.