Oblasť prírodných vied a techniky zorganizovala v aktuálnom školskom roku už štyri  súťaže pre žiakov 1. stupňa základných škôl. Vo všetkých prípadoch boli našimi hosťami  deti zo ZŠ Bystrická cesta – Dončova. Najsamprv (8. novembra) sa druháci pobavili pri súťaži Bingo. Potom (15. a 17. novembra) prišli na rad toľko obľúbené Malé prírodovedné olympiády. Žiaci druhého ročníka a po nich prváčikovia vytvorili 3-4-členné družstvá, úlohou ktorých bolo určovanie tvarov a druhov kvetov, riešenie hlavolamu, otázky spojené s ekosystémom a ďalšie. V ostaný piatok sa naša klubovňa v objekte na Dončovej ulici premenila na ateliér. Súťažilo sa o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu. Vystrihnutú papierovú pohľadnicu bolo treba ozdobiť ľubovoľnou technikou. Pomôckami boli pastelky, lepidlo, špagát, krepový papier tkané i netkané textílie či vlna.