Pre šk. rok 2022/2023 sme pre vás rozšírili ponuku tanečných záujmových útvarov. Tešia sa na vás staronoví aj noví tréneri a skvelý kolektív. Už si stačí len vybrať!

22-23-Tanečné-ZÚ