V aktuálnom školskom roku sme si už po 12-krát pripomenuli anglického spisovateľa Lewisa Carrola, ktorý stvoril pre deti rozprávkový svet a ríšu plnú snov a fantázií, Krajinu zázrakov, ktorou prechádzala malá Alica.

Alica v krajine zázrakov (Alice in  Wonderland) je inšpiráciou, ktorá premenila na jeden deň naše CVČ, konkrétne objekt na Plavisku, na Krajinu zázrakov, kde hlavnými postavami boli žiaci prvého stupňa základných škôl.

Ich úlohou bolo predniesť tradičné anglické riekanky, rečňovačky a básničky s ľubovoľnou tematikou (napr. o zvieratkách, deťoch, rozprávkových postavičkách, počasí a pod.) Deti si pri prednese mohli pomáhať rukami, nohami, mimikou, svoj prednes mohli umocniť obrázkom, prevlekom, rekvizitou. Trojčlenná porota v zložení PaedDr. Miroslava Moravčíková, Mgr. Lucia Hrnčiarová a Mgr. Zuzana Hasáková hodnotila výslovnosť, plynulosť a originalitu.

Traja najlepší v jednotlivých kategóriách (spolu päť) boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Ostatní si odniesli účastnícky diplom.