…čomu sme veľmi tešíme, dopĺňame titulok. Aj keď sa nám po uvoľnení pandemických opatrení robota poriadne nakopila, nesťažujeme si, naopak. A určite ani šikovní žiaci, ktorí radi súťažia a porovnávajú si svoje vedomosti a zručnosti so svojimi vrstovníkmi aj z iných škôl.

V ostatnom období sme boli organizátormi štyroch okresných kôl predmetových olympiád – Biologickej, Chemickej, Geografickej  a Pytagorády. Chemická olympiáda prebiehala „naživo“, ostané online formou.

V Biologickej olympiáde v kat. E zvíťazila Michaela Janigová, v Chemickej v kat. D bola najúspešnejšia Simona Baďová, v Geografickej sa z prvenstva v jednotlivých kategóriách tešili Simona Jančiová, Adam Holička a Marcus Žilinec.

Na záver sme si nechali Pytagoriádu. Hojná účasť v okresnom kole je už roky samozrejmosťou. Tentoraz sme narátala 232 aktérov!  Ak by súťaž mala prebiehať vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu A. Hlinku ako po minulé roky, musela by byť raz taká veľká…  „Svoje“ kategórie ovládli Ondrej Rončák, Mário Nemček, Sofia Penjaková, Matej Vataj, Lukáš Kubernát a Matej Veselovský.

Všetkým tým, čo nám pomohli tieto súťaže organizačne zdarne zvládnuť, patrí naše úprimné „ďakujeme“. Zvlášť v prípade chémie to chcelo poriadny kopec roboty a času…