Seriál akcií nášho centra pokračuje rýchlym tempom. Z jeho itinerára, konkrétne oblasti spoločenských vied a kultúry, sme si „odfajkli“ súťaž v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Oproti predchádzajúcim ročníkom bol tento diametrálne odlišný, nie však čo sa týka samotného obsahu, lež miesta realizácie – prístrešie nám ponúkla Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, za čo jej vedeniu na čele s dekanom  Marekom Babicom  patrí naša úprimná vďaka. Súťaž, ktorú v rámci celého Slovenska organizačne zastrešuje Mestská organizácia Matice slovenskej v Šali, píše v tomto školskom roku svoju 27. kapitolu. Deväťčlenná porota v zložení Renáta Barancová, Marianna Urbanová, Erika Macková, Miroslava Šiculiaková, Petra Žilová, Lucia Hanáková, Zuzana Stellwagová, Barbora Šimková, Erika Macková hodnotila prezentácie 33 súťažiacich. Víťazi jednotlivých kategórií Veronika Švedová, Viktória Orosová a Branislav Juhás postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční do 28. februára v Žiline.