Seriál akcií nášho CVČ Elán pokračuje rýchlym tempom. Z jeho itinerára, v tomto prípade Mgr. Michaela Tesarovičová, zodpovedná za oblasť spoločenských vied a kultúry, si mohla „odfajknúť“ okresnú súťaž žiakov základných škôl v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko.

Aj tentoraz nám priestory na realizáciu podujatia poskytla Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Súťaž, ktorú v rámci celého Slovenska organizačne zastrešuje Mestská organizácia Matice slovenskej v Šali, píše v tomto školskom roku svoju 29. kapitolu. Deväťčlenná porota v zložení Monika Šebová, Katarína Podobová, Jana Štrbová, Petr Danko, Barbora Magová, Lucia Hanáková, Marián Mikulka, Barbora Šimková a Ľubica Homolová hodnotila prezentácie 40 súťažiacich.  Víťazi jednotlivých kategórií  postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v priebehu marca.

V I. kategórii (2.-3. roč.) zvíťazila Eliška Krajčiová, v II. kategórii (4.-5. roč.) bola najlepšia Nela Drozdíková, v III. kategórii patrí prvenstvo Šimonovi Krajčimu. Všetci traja postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční do konca marca v Žiline.