Predvianočné obdobie v našom meste tradične spestruje aj súťaž v speve vianočných kolied pre ZŠ okresu Stretnutie s koledami. V prvý decembrový deň v Kine Kultúra napísala svoj 28. diel Na pódiu sa v dvoch kategóriách prezentovalo celkovo 75 súťažiacich z ôsmich základných škôl, ktorí sa snažili zaujať hľadisko a zvlášť odbornú porotu v zložení Monika Halušková, Mária Lofajová a Jana Krajčovičová. Celkovo zaznelo štrnásť kolied. V kategórii žiakov 1. až 4. ročníka  v súťaži dvoj až trojčlenných skupín zvíťazilo spevácke duo z CZŠ s MŠ Matúša Švošov, medzi štvor až osemčlennými zoskupeniami boli najlepší zástupcovia ZŠ s MŠ Ľubochňa. V kategórii žiakov 5. až 9. ročníka medzi dvoj až trojčlennými skupinami triumfovala dvojica zo ZŠ s MŠ Lisková, prvenstvo v konkurencii štvor až osemčlenných súborov získali interpreti reprezentujúci ZŠ s MŠ J. Hanulu Liptovské Sliače.