Preteky v skoku do výšky Ružomberská vianočná latka majú v ponuke našich podujatí rámcovaných najkrajšími sviatkami v roku svoje pevné miesto už niekoľko desaťročí. Ostatný ročník, ktorý sa uskutočnil v stredu 12. decembra rovnako ako po minulé roky v telocvični ZŠ Zarevúca, bol vypísaní pre žiakov základných škôl. Spomedzi 80 štartujúcich najviac upútal starší žiak Matúš Matej  s veľmi slušným výkonom 160 cm. Zasúťažili si aj dospelí. Zo súboja mužov – telocvikárov vyšiel víťazne Miroslav Ondrejka, ktorý sa prehupol ponad latku vo výške 155 cm. Vedeniu  tamojšej školy patrí za nezištnú pomoc naše úprimné poďakovanie.