Išlo o pilotný projekt. Výtvarná súťaž Školské brány bez šikany pre žiakov základných škôl okresu pri svojej ouvertúre určite preukázala svoju životaschopnosť. Hlavným organizátorom bol Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, konkrétne koordinátorka ochrany detí pred násilím Ing. Dagmar Stachová, ktorá pre vec a jej realizáciu našla nezištného pomocníka v našom centre. Poslaním súťaže bolo dať priestor deťom k zamysleniu a vyjadreniu osobného názoru prostredníctvom prezentácie vlastnej tvorby na problematiku rovesníckeho násilia a šikanovania nielen v škole. Slávnostné vyhlásenie súťaže sa uskutočnilo v Bjornsonovom dome. V tomto prípade sa však neurčovalo poradie, diplomami a vecnými cenami boli odmenení všetci dvadsiati autori, ktorých práce sa „prebojovali“ zo školských kôl do okresného finále.