SPEVÁCKY KRÚŽOK
– je určený  pre žiakov 1.-5. roč. ZŠ
– zábavnou formou sa učíme detské a ľudové piesne
-naučíme sa správne dýchať a artikulovať
– vnímanie melódie a textov piesní priaznivo pôsobí na našu pamäť,predstavivosť, fantáziu, dokonca môže mať až liečebný charakter

Prihlášky:
– je potrebné odovzdať najneskôr do 14. 9. 2021 do CVČ Elán,Plavisko 47, Ružomberok

Bližšie informácie:
-cvcrbkkultura@gmail.com / t.č. 0914 335 969

Spevácky krúžok