V poradí druhou školskou postupovou súťažou z produkcie nášho CVČ bolo v stredu 17. októbra okresné kolo študentiek a študentov stredných škôl. V špecializovanej herni na Žilinskej ceste si pod „dohľadom“ medzinárodného rozhodcu Bernarda Hatalu zmerali schopnosti v tomto športovom odvetví dri dievčenské a štyri chlapčenské kolektívy.  V kategórii študentiek sa z prvenstva tešili reprezentantky Gymnázia sv. Andreja, medzi študentmi triumfovali zástupcovia štátneho gymnázia. Obe víťazné družstvá postupujú na krajské kolo.