Oblasť prírodných vied a techniky nášho CVČ v spolupráci s Krajskou hvezdárňou v Žiline usporiadali v základnej škole na Bystrickej ceste XXV. ročník astronomickej vedomostnej súťaže s názvom Astrostop 2018.          Sedemnásť účastníkov prešlo najskôr dvomi kvalifikačnými kolami, päť najlepších postúpilo do semifinále. V ňom bolo ich úlohou vyriešenie tajničiek  „pomocou spoluhlások“, prví dvaja s najvyšším počtom bodov postúpili do finále.           Finálový rébus žiaci riešili na princípe odkrývania obrázkov z oblasti astronómie, slnečnej sústavy a histórie kozmonautiky. Víťazom súťaže sa stal Adrian Boguský zo ZŠ sv. Vincenta. Traja najlepší získali diplomy, USB kľúče a propagačné materiály z oblasti astronómie. Spomínané podujatie sa teší medzi žiakmi veľkému záujmu, prispieva k tomu aj príťažlivá forma overovania vedomostí, ktorá je založená výlučne na princípe počítačovej a audiovizuálnej techniky, a tak sa pre deti stáva skôr hrou.