Naša oblasť spoločenských vied a kultúry bola organizátorom 13. ročníka okresnej súťaže v prednese anglickej riekanky, rečňovačky, ukazovačky  Carroll s wonderland pre žiakov 1.-4. ročníka základných škôl. V piatich kategóriách sa v priestoroch na Plavisku predstavilo spolu 28 súťažiacich z ôsmich ZŠ.

Pri prezentácii bolo povolené pomáhať si mimikou, obrázkom či rekvizitou. Porota v zložení Mgr. Lenka Húsková, Mgr. Lucia Hrnčiarová, Mgr. Michaela Camberová hodnotila výslovnosť, plynulosť a originalitu prejavu. Traja najlepší v každej kategórii boli odmenení diplomami a vecnými cenami.

Súťažou si pripomíname anglického spisovateľa Lewisa Carrolla, ktorý stvoril pre deti rozprávkový svet a ríšu plnú snov a fantázií, Krajinu zázrakov, ktorou prechádzala malá Alica.