V stredu 10. apríla (na deň presne ako vlani) sme boli organizátormi jubilejného 10. ročníka súťaže v prednese anglickej riekanky, rečňovačky, ukazovačky  Carrolˈs wonderland pre žiakov 1.-4. ročníka základných škôl. V piatich kategóriách sa v našich priestoroch na Plavisku predstavilo spolu 44 súťažiacich z jedenástich ZŠ okresu. Pri prezentácii bolo povolené pomáhať si mimikou, obrázkom či rekvizitou. Porota v zložení Miroslava Moravčíková, Lenka Húsková, Lucia Hrnčiarová  hodnotila výslovnosť, plynulosť a originalitu prejavu. Traja najlepší v každej kategórii boli odmenení diplomami a vecnými cenami.