Naše CVČ, oblasť spoločenských vied a kultúry, zorganizovalo v minulý piatok
vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu A. Hlinku 6. ročník nesúťažnej tanečnej
prehliadky Tanec s Elánom.
Na javisku sa postupne objavili formácie z CVČ Elán, ZŠ Bystrická cesta –
Dončova, ZŠ Sládkovičova, ZŠ Zarevúca a ZŠ s MŠ Liptovské Revúce, ktoré
celkovo v pätnástich choreografiách prezentovali rôzne tanečné štýly ako disco, mix
dance, hip hop, showdance, folklór či mažoretky. Viac než hodinový program bol
vskutku príťažlivý a hojne zaplnené hľadisko nešetrilo potleskom. Po poslednom
vystúpení, o ktoré sa postarali „elánisti“, na pódium vyšli
všetci účinkujúci. Tí si z rúk riaditeľa centra Pavla Svrčeka prevzali účastnícke listy
a trofeje.
„Myslím, že máme za sebou vydarené podujatie a ľuďom sa páčilo. Zopár
divákov ma bezprostredne po skončení programu zastavilo, aby nám poďakovali za
pekný zážitok. Takéto slová potešia a zároveň zaväzujú. Už teraz sa tešíme na ďalší
ročník, ktorého kvalitu by sme radi posunuli aspoň o kúsoček nahor,“ poznamenal
direktor. Ten nezabudol zvlášť poďakovať svojej pracovníčke Michaele
Tesarovičovej, autorke a režisérke projektu v jednej osobe.