Naše CVČ, oblasť prírodných vied a techniky, a Stredná odborná škola polytechnická v Ružomberku usporiadali 10. ročník okresného kola technickej olympiády pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií regiónu Liptov. Súťaž sa uskutočnila v priestoroch spomenutej školy za účasti 29 žiakov zo základných škôl a osemročných gymnázií, ktorí prešli dvomi skúšobnými kolami. Najprv sa overovali teoretické vedomosti formou písomného testu, potom nasledovala praktická časť. Úspešným riešiteľom v A-kategórii sa stala dvojica súťažiacich, ktorá dosiahla aspoň 70 percent z maximálneho bodového súčtu v teoretickej a praktickej časti, čo predstavovalo 120 bodov. V B- kategórii jednotlivcov potreboval úspešný riešiteľ docieliť rovnakú percentuálnu úroveň, v tomto prípade to bolo 90 bodov. Víťazom v A – kategórii sa stali Martin Medvecký a Andrej Krajči, v B – kategórii bol najlepší Kristián Urban. Títo žiaci budú reprezentovať náš región na krajskom kole.