V spolupráci so Strednou odbornou školou polytechnickou v Ružomberku sme usporiadali 13. ročník okresného kola Technickej olympiády pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií regiónu Liptov.

Súťaže, ktorá sa uskutočnila v priestoroch spomenutej školy, sa zúčastnilo 43 žiakov zo základných škôl a osemročných, gymnázií, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. Najprv sa overovali teoretické vedomosti formou písomného testu, potom nasledovala praktická časť.

Úspešným riešiteľom v A-kategórii sa stala dvojica súťažiacich, ktorá dosiahla aspoň 70 percent z maximálneho bodového súčtu v teoretickej a praktickej časti, čo predstavovalo 119 bodov. V B- kategórii potreboval úspešný jednotlivec docieliť rovnakú percentuálnu úroveň, v tomto prípade to bolo 98 bodov.

Víťazom v A-kategórii za okres Liptovský Mikuláš sa stali Maroš Oberuč a Michal Hollý, v B-kategórii bola najúspešnejšia Laura Diškancová. Spomedzi ružomberských žiakov na prvom mieste v A-kategórii klasifikovali  Tobiáša Jaššáka a Olivera Ciglana, v B-kategórii Martina Ziskina.

Technická olympiáda potvrdila svoju životaschopnosť. Väčšina žiakov preukázala hlboké teoretické vedomosti i pozoruhodnú zručnosť. Pochvalu si zaslúžia aj organizátori za