V kooperácii s tradičným partnerom Strednou odbornou školou polytechnickou sme usporiadali 9.ročník Technickej olympiády pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií regiónu Liptov. V priestoroch spomenutej školy súťažilo 36 žiakov v dvoch kategóriách. Najprv sa overovali teoretické vedomosti formou písomného testu, potom nasledovala praktická časť. Víťazom v A-kategórii sa stali Pavol Humený a Alex Kubík  zo ZŠ s MŠ Ľubeľa, v B-kategórii bol najlepší Šimon Dalmanego zo ZŠ Zarevúca Ružomberok. Táto trojica bude reprezentovať región na krajskom kole. Technická olympiáda potvrdila svoju životaschopnosť. Väčšina žiakov preukázala hlboké teoretické vedomosti i pozoruhodnú zručnosť. Pochvalu si zaslúžia aj organizátori za dôslednú prípravu súťaže a potom aj za jej bezproblémový priebeh.