Pri pilotnom projekte súťaže „TOP FOTOGRAGIA – 4 ročné obdobia“ sme evidovali 30 dielok. Tento počet pozvoľna rástol a v tomto školskom roku, keď súťaž napísala šiestu kapitolku, prišlo na našu oblasť spoločenských vied a kultúry spolu 167 fotografií, čo už je celkom pekné číslo.

Žiaci mali zachytiť mobilom alebo fotoaparátom to, čo súvisí s daným  ročným obdobím (situáciu, jav, predmet a pod.). Išlo teda o štyri kolá rozložené prakticky počas celého školského kola a každý účastník sa mohol zapojiť do ľubovoľného počtu kôl. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v stredu 19. júna v tančiarni CVČ na Plavisku súbežne s vernisážou vybraných prác.

Najviac ocenení, deväť, sa dostalo ZŠ s MŠ Liptovské Revúce. Spomedzi jednotlivcov bol najúspešnejší Matej Frič, ktorý v kategórii žiakov 5. až 9. ročníka bol najlepší v hodnotení prác so zimnou a jarnou tematikou a tretí v poradí s jesenným námetom.