V spolupráci s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru Ružomberok  sme  2. až 4. mája zorganizovali Deň otvorených dverí v hasičskej stanici na ul. sv. Anny. Podujatie sa každoročne uskutočňuje pri príležitosti sviatku sv. Floriána, ktorý je patrónom všetkých hasičov.

V areáli sa postupne vystriedalo rekordných 686 návštevníkov – deti materských škôl, žiaci základných škôl, hosťami boli i klienti centra sociálnych služieb Trojlístok. Pútavé prednášky o danej problematike, prehliadka hasičskej techniky s výkladom ich využitia priam magnetizovali očká a ušká malých návštevníkov.

Na parkovisku pred budovou sa hrdo pýšili automobily hasičskej a záchrannej služby určené na zásahy pri dopravných nehodách, automobilový rebrík AR – L39 s dosahom až do výšky 39 metrov, Tatra 815/7špeciálne vybavená  na hasenie, v permanencii bol tiež pretlakový ventilátor, ktorého úlohou, ako sme sa od odborníkov dozvedeli, je odvetrávanie zadymených budov. Vskutku  sa bolo nad čím kochať.