Po loptovom trojboji, ktorý sme pred niekoľkými dňami organizovali pre žiakov ružomberských základných škôl, sme do pohybovaných aktivít v súťažnej forme zapojili aj dievčatá a chlapcov z obecných „zéešiek“.

Súťaž, celkom prirodzene, dostala názov Dvojboj – hoď a skoč, keďže vypísanými disciplínami boli hod dvojkilovým medicimbalom a skok z miesta. Aj v tomto prípade sa súťažilo “na diaľku“, teda každá škola samostatne. Poradie v jednotlivých kategóriách vzišlo na základe súčtu dosiahnutých výkonov piatich najlepších žiakov danej školy. Až v troch kategóriách (dievčatá 8. a 9. ročník, chlapci 8. ročník) sa z víťazstva tešili v ZŠ s MŠ Lisková, jej dokonalý triumf „prekazila“ akurát ZŠ s MŠ Liptovská Teplá (chlapci 9. ročník).

Vo výsledkových listinách sme narátali 223 súťažiacich (zo šiestich ZŠ), čo je akiste krásne číslo. A že išlo o vydarenú súťaž, svedčia aj kladné reakcie telocvikárov, ktorým za vskutku príkladnú spoluprácu vyslovujeme úprimné poďakovanie.