Školským okresným šampiónom vo vybíjanej dievčat pre školský rok 2018/2019 sa stalo družstvo ZŠ s MŠ Lisková a postupuje do kvalifikácie na krajské kolo. Mladé športovkyne z Liskovej prešli turnajom bez zakopnutia, keď zdolali všetkých svojich súperov – ZŠ Zarevúca 16:8, ZŠ s MŠ Liptovská Osada 8:3, ZŠ Klačno 17:8 a ZŠ s MŠ Likavka 17:5. Okresné kolo zorganizovala naša oblasť športu a telovýchovy v telocvični ZŠ Klačno. Za poskytnutie priestorov úprimne ďakujeme vedeniu školy, špeciálne riaditeľovi Mojmírovi Šrobárovi, ktorý nám pomocnú ruku podal v minulosti už mnoho a mnohokrát.