V utorok 7. mája sa v Kine Kultúra ozývali z detských hrdielok chytľavé melódie. Išlo o okresné kolo 29. ročníka speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2019, ktoré tradične organizačne zabezpečila naša oblasť spoločenských vied a kultúry. Na pódiu sa predstavilo 38 žiakov z trinástich základných škôl a dvoch základných umeleckých škôl. Súťažiaci sa prezentovali s dvomi ľudovými piesňami, ktoré obsahovali najmenej dve slohy. Podmienkou bolo, aby jedna pieseň pochádzala zo „Spevníčka Slávik Slovenska 2019“, druhú si aktéri volili podľa vlastného výberu, pričom skladba musela byť ľudového pôvodu. V prvej kategórii (1.-3. roč.) na prvom mieste skončila Sofia Pajunková, v druhej kategórii (4.-6. roč.) bola najlepšia Paulína Lofajová a v tretej kategórii (7.-9. roč.) najviac zaujali prezentácie Sofie Salvovej. Traja najlepší v každej kategórii boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Víťazi jednotlivých kategórií budú reprezentovať okres Ružomberok na krajskom kole 27. mája v Žiline.