V tretí májový deň sa v Kine Kultúra ozývali z detských hrdielok chytľavé melódie. Išlo o okresné kolo 31. ročníka speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2023, ktoré tradične organizačne zabezpečuje naša oblasť spoločenských vied a kultúry. Na pódiu sa predstavilo 33 žiakov, víťazi školských kôl v troch kategóriách.

Súťažiaci sa prezentovali s dvomi ľudovými piesňami, ktoré obsahovali najmenej dve slohy. Podmienkou bolo, aby jedna pieseň pochádzala zo Spevníčka Slávik Slovenska 2023, druhú si aktéri volili podľa vlastného výberu, pričom skladba musela mať ľudový pôvod.

V I. kategórii (1.-3. roč.) na prvom mieste skočila Timea Vajzerová, v II. kategórii (4.-6. roč.) bola najlepšia Viktória Tabačáková, v III. kat. (7.-9. roč.) odbornú porotu najviac zaujali prezentácie Melisy Gejdošovej.

Traja najlepší v každej kategórii boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Víťazi budú reprezentovať okres Ružomberok na krajskom kole, ktoré sa uskutoční do 9. júna v Žiline.