Vo štvrtok 9. mája sa v Kine Kultúra ozývali z detských hrdielok chytľavé melódie. Išlo o okresné kolo 32. ročníka speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2024, ktoré organizačne zabezpečilo naše CVČ, oblasť spoločenských vied a kultúry. Na pódiu sa predstavilo 31 žiakov, víťazi školských kôl (spolu 266 detí) v troch kategóriách.

Súťažiaci sa prezentovali s dvomi ľubovoľnými piesňami, ktoré obsahovali najmenej dve slohy. Podmienkou bolo, aby jedna pieseň pochádzala zo „Spevníčka Slávik Slovenska 2024“, druhú si aktéri volili podľa vlastného výberu, pričom skladba musela mať rovnako ľudový pôvod. V 1. kategórii (1.-3. roč.) na prvom mieste skončila Paulína Pavlíková, v 2. kategórii (4.-6. roč.) bola najlepšia Eliška Kamhalová a v 3. kategórii (7.-9. roč.) odbornú porotu najviac zaujali prezentácie Sáry Uličnej.

Najlepší v každej kategórii boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Víťazi budú reprezentovať okres Ružomberok na krajskom kole, ktoré bude 6. júna v Žiline.