TANEČNÉ ZÁUJMOVÉ ÚTVARY - FB STRÁNKA 

POUKÁZANIE 2% Z DANÍ

TANEC S ELÁNOM!

ŠIBI RYBY UDIČKOU

LETNÝ DENNÝ TÁBOR - príloha

Pravidelná činnosť

 

V období školského roka u nás funguje množstvo záujmových krúžkov pre voľný čas. Záujemcovia sa na ne prihlasujú formou vyplnenia žiadosti, ktorú je potrebné doručiť alebo zaslať v písomnej forme kvôli podpisu. Presný termín otvorenia krúžku bude určený pri odovzdaní žiadosti.

ZÚ na školský rok 2016/2017

Žiadosť do ZÚ na školský rok 2016/2017 

Poplatky v CVČ

ZÚ na školský rok 2017/2018 + prihláška

 

V prípade nezáujmu pokračovať v činnosti záujmového útvaru je nutné písomne požiadať do troch dní vedenie CVČ Elán o zrušenie členstva.