KRÚŽOK “CVIČME V RYTME”
–  je určený pre dievčatá 6.-9. roč. ZŠ
– na krúžku si precvičíš celé telo a zdokonalíš svoje pohybové schopnosti
– čakajú ťa rôzne druhy cvičení ako napr.: aerobik, zumba, pilates, joga alebo cvičenie s vlastnou váhou

Prihlášky
-je potrebné odovzdať najneskôr do 14.9.2021, do CVČ Elán, Plavisko 47, Ružomberok

Bližšie informácie:
cvcrbkkultura@gmail.com / t.č. 0914 335 969

Krúžok cvičme v rytme