Zmluvy 2014

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Kolektívna zmluva

30.12Zmluva o zabezpečení, realizácii financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl – krajské kolo Fyzikálnej olympiády kat. B,C,D

10.12Rámcová zmluva

22.12 Zmluva o zabezpečení, realizácii financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl

30.11Nájomná zmluva

10.10 Dodatok č.3 k zmluve na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie súťaží v územnej pôsobnosti Okresného úradu Žilina

2 .9. Poskytovanie šk.stravovania – Sládkovičova

26.8.Poskytovanie šk.stravovania – Bystrická

31.5.Dodatok č.2 k zmluve na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie súťaží v územnej pôsobnosti Okresného úradu Žilina

17.4.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

17.4. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

31.3. Dodatok č.1 k zmluve na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie súťaží v územnej pôsobnosti Okresného úradu Žilina

13.3. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

2. 3.Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaži žiakov základných a stredných škôl

25.2. Darovacia zmluva č. 1/2/2014

20.2. Zmluva na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie súťaží v územnej pôsobnosti Okresného úradu Žilina 2

10.2.Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrinu

10.2. Zmluva na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie súťaží v územnej pôsobnosti Okresného úradu Žilina 1

31.1. Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaži žiakov základných a stredných škôl 1

9. 1. Mesto Ružomberok