Akcie a súťaže 2013-2014

Jún

23. 6. Beh olympijského dňa: propozície, vyhodnotenie
21. 6. Bambiriáda 2014 – Martin – vystúpenia ZÚ Disco a Základy moderného tanca
19. 6. Ukáž čo vieš: pozvánka, vyhodnotenie
14. 6. Bambiriáda 2014 – vystúpenia ZÚ Základy moderného tanca, Disco, Hip-hop 5.-7.r.
14. 6. Bambiriáda 2014 – Festival práce s deťmi a mládežou
13. 6. Florbalová liga – ZŠ+SŠ: vyhodnotenie
6. 6. 28. Ružomberský jarmok – vystúpenia ZÚ Disco, Hip-hop 8.-9.r., Hip-hop SŠ.

Máj

30. 5. Elán show: plagát
30. 5. Povstalecká história Liptova: vyhlásenie súťaže, propozície, metodické pokyny, súťažné otázky, prihláška, vyhodnotenie ŠK, vyhodnotenie a výsledky
26. 5. Bambiriáda – Musíme si pomáhať: propozície, leták, vyhodnotenie, pozvánka
24. 5. Streetball Challenge 2014 – vystúpenia ZÚ Hip-hop 5.-7.r., Hip-hop 8.-9.r. a Hip-hop SŠ
23. 5. Atletika – obv. kolo, ZŠ: propozície, prihláška žiačok, prihláška žiakov, vyhodnotenie a výsledky, bodovanie družstiev – žiačky, bodovanie družstiev – žiaci
20. 5. Fyzikálna olympiáda – kat. G: pozvánka, vyhodnotenie a výsledková listina
19. 5. Malý futbal – Dôvera Školský pohár SFZ – kraj. kolo, žiaci ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
16. 5. Atletika – obv. kolo, SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
15. 5. Biologická olympiáda – kat. D: pozvánka, vyhodnotenie
14. 5. Fyzikálna olympiáda – kat. B, C, D: pozvánka, výsledky
14. 5. Štúrov Zvolen: propozície, vyhodnotenie a výsledky
12. 5. Malý futbal – Dôvera Školský pohár SFZ – kraj. kolo, žiačky ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
9. 5. Malý futbal – Dôvera Školský pohár SFZ – kval. do KK, ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
7. 5. Slávik Slovenska: propozície, vyhodnotenie a výsledky
7. 5. Na bicykli bezpečne: oznam, prihláška, vyhodnotenie
6. 5. Malý futbal – Dôvera Školský pohár SFZ – obv. kolo, žiaci ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
5. 5. Futbal – kraj. kolo, študenti SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
5. 5. Dni otvorených dverí u hasičov: pozvánka, vyhodnotenie

Apríl

30. 4. Malý futbal – Dôvera Školský pohár SFZ – kval. do OK, žiaci ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
30. 4. Malý futbal – Dôvera Školský pohár SFZ – obv. kolo, žiačky ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
28. 4. Futbal – kval. do KK, študenti SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
25. 4. Malý futbal – Dôvera Školský pohár SFZ – kval. do OK, žiačky ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
25. 4. Minifutbal – McDonald’s Cup – obv. kolo, ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
16. 4. Minifutbal – McDonald’s Cup – kval. do OK, ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
16. 4. Ku dňu hasičov: propozície, vyhodnotenie
16. 4. Veľkonočný šípkarsky turnaj: propozície, vyhodnotenie
15. 4. Biologická olympiáda – kat. E: pozvánka, vyhodnotenie
14. 4. Futbal – obv. kolo, študenti SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
11. 4. Gymnastika – obv. kolo, ZŠ: propozície, vyhodnotenie, výsledky dievčatá, výsledky chlapci
9. 4. Matematická olympiáda – kat. Z6, Z7, Z8: pozvánka, vyhodnotenie, výsl. listina Z6, výsl. listina Z7, výsl. listina Z8
7. 4. Deň športu – vystúpenia tanečných ZÚ Disco, Základy moderného tanca, Hip-hop SŠ

Marec

27. 3. Chemická olympiáda – kat. D: pozvánka, vyhodnotenie, výsledková listina
27. 3. Hviezdoslavov Kubín: propozície, oznam o zmene, vyhodnotenie
26. 3. Basketbal – kraj. kolo, študentky SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
26. 3. Hviezdoslavov Kubín: propozície, oznam o zmene, vyhodnotenie
26. 3. Geografická olympiáda – kat. A, B, CD, Z: pozvánka, vyhodnotenie, výsledkové listiny
24. 3. Čo vieš o hviezdach?: pozvánka, vyhodnotenie, výsledkové listiny, článok
24. 3. Carrol’s Wonderland: propozície, vyhodnotenie, článok
23. 3. Hokej – O pohár riaditeľa CVČ Elán – turnaj prípraviek: propozície, vyhodnotenie a výsledky, článok
21. 3. Basketbal – kraj. kolo, žiačky ZŠ: propozície, vyhodnotenie
19. 3. Pytagoriáda: pozvánka, vyhodnotenie, výsledkové listiny, článok
14. 3. Fyzikálna olympiáda – kat. E, F: pozvánka, vyhodnotenie a výsledková listina
14. 3. Vybíjaná – obv. kolo, žiačky ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky, článok
12. 3. Vybíjaná – kval. do OK, žiačky ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
4. 3. Basketbal – kval. do KK, žiaci ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
4. 3. Basketbal – kval. do KK, študenti SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
4. 3. Basketbal – kval. do KK, študentky SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
4. 3. Basketbal – kval. do KK, žiačky ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky

Február

28. 2. Volejbal – obv. kolo, žiaci ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
26. 2. Volejbal – obv. kolo, žiačky ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
24. 2. Volejbal – kval. do OK, žiačky ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
24. 2. Volejbal – kval. do OK, žiaci ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
15. 2. Európa v škole: propozície, leták, motto a témy, ako sa do projektu zapojiť, prihláška, vyhodnotenie
14. 2. Vesmír očami detí: propozície, vyhodnotenie, článok
12. 2. Volejbal – obv. kolo, študenti SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
11. 2. Dejepisná olympiáda: propozície, vyhodnotenie a výsledky, výsledkové listiny
11. 2. Volejbal – obv. kolo, študentky SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
7. 2. Basketbal – obv. kolo, žiaci ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
6. 2. Geografická olympiáda – kat. E, F, G, H, I: pozvánka, vyhodnotenie, výsledkové listiny
5. 2. Basketbal – obv. kolo, žiačky ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
5. 2. Biologická olympiáda – kat. C: pozvánka, vyhodnotenie

Január

31. 1. Basketbal – kval. do OK, žiačky ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
31. 1. Fašiangový karneval pre žiakov Spojenej ZŠ: propozície, vyhodnotenie
24. 1. Memoriál Júliusa Ondečku: propozície, vyhodnotenie, výsledky
23. 1. Najkrajšia karnevalová maska: pozvánka, vyhodnotenie
23. 1. Olympiáda v nemeckom jazyku: propozície, vyhodnotenie, výsledkové listiny
22. 1. Matematická olympiáda – kat. Z5, Z9: pozvánka, výsledková listina – kat. Z5, výsledková listina – kat. Z9
17. 1. Šaliansky Maťko: propozície, vyhodnotenie a výsledky
17. 1. Basketbal – obv. kolo, študenti SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
15. 1. Olympiáda v anglickom jazyku: propozície, vyhodnotenie, výsledkové listiny
15. 1. Basketbal – obv. kolo, študentky SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky

December

20. 12. O pohár primátora mesta Ružomberok – futbalový turnaj U10: propozície, výsledky
19. 12. Vianočná florbalka: propozície, vyhodnotenie
13. 12. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry: propozície, vyhodnotenie, výsledková listina
12. 12. Malá prírodovedná olympiáda – ZŠ Bystrická: pozvánka, vyhodnotenie
11. 12. Malá prírodovedná olympiáda – MŠ: pozvánka
11. 12. Ružomberská vianočná latka – ZŠ: propozície, vyhodnotenie
10. 12. Stretnutie s koledami: propozície, vyhodnotenie
3. 12. Technická olympiáda: pozvánka, vyhodnotenie, výsledkové listiny

November

28. 11. Florbal – kval. do KK, SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
28. 11. Astrostop: pozvánka, vyhodnotenie, výsledky
27. 11. Aerobik – kraj. kolo, SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky – študentky
21. 11. Historický bál KU – vystúpenie ZÚ Disco
20. 11. Stolný tenis – obv. kolo, žiaci ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
19. 11. Stolný tenis – obv. kolo, žiačky ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
18. 11. English primary marathon: propozície, vyhodnotenie
13. 11. Futsal – kval. do KK, študenti SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
12. 11. Futsal – obv. kolo, študenti SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
8. 11. Droga je zlým radcom a ešte väčším neprajníkom!: propozície, vyhodnotenie
6. 11. Malá prírodovedná olympiáda – ZŠ Zárevúca: pozvánka, vyhodnotenie

Október

24. 10. Florbal – obv. kolo, SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky – študentky, vyhodnotenie a výsledky – študenti
24. 10. Súťaž o najkrajšieho Šarkana: pozvánka, vyhodnotenie
10. 10. Stolný tenis – obv. kolo, SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky

September

28. 9. Šarkaniáda: propozície, vyhodnotenie, článok
24. 9. Cezpoľný beh – obv. kolo, ZŠ+SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky, článok
19. 9. Florbalová liga – ZŠ+SŠ: propozície, vyhodnotenie
12. 9. Florbalová liga – muži: propozície