Akcie a súťaže 2022-2023

DátumAkcia 

Jún

27 . 6 . 20233x3 Streetbasketbal ZŠPropozície   
23 . 6 . 2023Beh olympijského dňaPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
20 . 6 . 2023Plážový volejbal SŠPropozície   
16 . 6 . 2023Plážový volejbal ZŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
14 . 6 . 2023Okresná súťaž Top fotografiaPropozícieVyhodnotenie  
10 . 6 . 2023Cesta rozprávkovým lesom 2023Bleskovka   
9 . 6 . 2023Memoriál J. Ondečku v gymnastikePropozícieVyhodnotenieVýsledky 
6 . 6 . 2023Florbalový turnaj ZŠ, SŠ “O pohár riaditeľa CVČ”PropozícieVyhodnotenie a výsledky  
6 . 6 . 2023Súťaž v rybolovnej technikePropozícieVyhodnotenie  
1 . 6 . 2023eMDeDe v CeVeČePlagát   

Máj

27 . 5 . 2023Workshop: Tvorivé dielnePlagátVyhodnotenie  
26 . 5 . 2023OK Fyzikálna olympiáda kategória G – ArchimediádaPozvánkaVyhodnotenieVýsledková listina 
26 . 5 . 2023Tanec s Elánom!PropozíciePlagátVyhodnotenie 
25 . 5 . 2023KK v malom futbale žiakov ZŠ “Školský pohár SFZ”PropozícieVyhodnotenie a výsledky  
23 . 5 . 2023KK v malom futbale žiačok ZŠ “Školský pohár SFZ”PropozícieVyhodnotenie a výsledky  
19 . 5 . 2023OK v atletike ZŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
17 . 5 . 2023KK Fyzikálna olympiáda kategória B,C,DPozvánkaVyhodnotenie KK FOVýsledková listina DVýsledková listina C
16 . 5 . 2023Kvalifikácie do KK v malom futbale ZŠ “Školský pohár SFZ”PropozícieVyhodnotenie a výsledky  
12 . 5 . 2023OK v malom futbale žiakov ZŠ “Školský pohár SFZ”PropozícieVyhodnotenie a výsledky  
10 . 5 . 2023OK v malom futbale žiačok ZŠ “Školský pohár SFZ”PropozícieVyhodnotenie a výsledky  
5 . 5 . 2023Detská šachová šouPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
3 . 5 . 2023OK vo futbale ZŠ McDONALD´s CUPPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
3 . 5 . 2023OK Slávik Slovenska 2023PropozícieVyhodnotenie  
2 . 5 . 2023Dni otvorených dverí u hasičovPropozícieVyhodnotenie  

Apríl

28 . 4 . 2023OK v gymnastickom štvorboji ZŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
28 . 4 . 2023OK v gymnastickom štvorboji ZŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
27 . 4 . 2023Okresná súťaž Carroll´s wonderlandPropozícieVyhodnotenie  
26 . 4 . 2023Krajské kolo Geografickej olympiády kat. E,FPropozícieVýsledková listina kat.EVýsledková listina kat.F 
21 . 4 . 2023Kvalifikácia do KK v 3x3 streetbasketbale žiačok ZŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
20 . 4 . 2023Okresné kolo Biologickej olympiády kat.DPropozícieVyhodnotenie  
19 . 4 . 2023Kvalifikácia do KK vo vybíjanej žiačok ZŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
19 . 4 . 2023Okresná súťaž “EKO-art”PropozícieVyhodnotenie  
18 . 4 . 2023Okresná súťaž v tvorbe básní “Básničkovo alebo… trochu poézie”PropozícieVyhodnotenie  
14 . 4 . 2023OK vo vybíjanej žiačok ZŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
13 . 4 . 2023Okresné kolo Biologickej olympiády kat. EPropozícieVyhodnotenie  
12 . 4 . 2023OK Matematická olympiáda, kategória Z6,Z7,Z8Pozvánka na OKVýsledková listina OK P6Výsledková listina OK P7Výsledková listina OK P8
11 . 4 . 2023Veľkonočný florbalový turnajPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
4 . 4 . 2023KK v basketbale študentov SŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  

Marec

31 . 3 . 2023Okresné kolo Geografickej olympiády kat. E,F,GPropozícieVyhodnotenieVýsledková tabuľka 
30 . 3 . 2023Okresné kolo Chemickej olympiády kategória D.PropozícieVyhodnotenieVýsledková tabuľka 
30 . 3 . 2023KK v basketbale študentiek SŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
30 . 3 . 2023OK Hviezdoslavov Kubín, kat. III. – IV.PropozícieUmiestnenie  
29 . 3 . 2023Kvalifikácia do KK v mixvolejbale SŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
29 . 3 . 2023OK Čo vieš o hviezdach?Propozície a prihláškaVyhodnotenieVýsledková listina I. kategóriaVýsledková listina II. kategória
29 . 3 . 2023OK Hviezdoslavov Kubín, kat. I. – II.PropozícieUmiestnenie  
24 . 3 . 2023Školské kolo Biologickej olympiády kat. DMetodicko-organizačné pokynyPrílohy k metod. organizačným pokynomUsmernenie k účasti 
24 . 3 . 2023Krajské kolo Geografickej olympiády kat. A,B,ZPropozícieVýsledková listina kat.AVýsledková listina kat.BVýsledková listina kat. Z
23 . 3 . 2023Kvalifikácie do KK v basketbale SŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
22 . 3 . 2023Okresná výtvarná súťaž “Kreatívne dokreslené”PropozícieVyhodnotenie  
21 . 3 . 2023Okresné kolo Pytagoriáda, kategória P6, P7, P8PozvánkaVýsledková listina OK P6Výsledková listina OK P7Výsledková listina OK P8
20 . 3 . 2023OK Pytagoriáda kategória P3,P4,P5Výsledková listina P3Výsledková listina P4Výsledková listina P5 
17 . 3 . 2023Kvalifikácie do KK vo florbale ZŠPropozícieVyhodnotenie  
15 . 3 . 2023Kvalifikácie do OK vo vybíjanej žiačok ZŠPropozícieVyhodnotenie  
15 . 3 . 2023Okresné kolo Fyzikálna olympiáda, kategória E, FPozvánka   
14 . 3 . 2023Šachový turnaj členov ZÚPropozície   
2 . 3 . 2023Prázdninový workshop: Tvorivé dielnePlagát   

Február

23 . 2 . 2023OK v mixvolejbale SŠPropozícieVyhodnotenie  
16 . 2 . 2023OK vo florbale žiakov ZŠPropozícieVyhodnotenie  
15 . 2 . 2023Okresná literárna súťaž “Shakespeare´s Letter”PropozícieVyhodnotenie  
14 . 2 . 2023Okresné kolo Biologickej olympiády kat. CPropozícieVyhodnotenie  
12 . 2 . 2023Detský fašiangový karnevalPlagát   
9 . 2 . 2023Školské kolá Chemickej olympiády kat.DMetodicko-organizačné pokyny   
8 . 2 . 2023OK vo florbale žiačok ZŠPropozícieVyhodnotenie  
8 . 2 . 2023Okresné kolo Dejepisnej olympiádyPropozícieVyhodnotenie  
5 . 2 . 2023Karneval na ľadePlagát   

Január

31 . 1 . 2023Dopoludnie s Elánom-“Karnevalová maska” pre 4.B ZŠ ZarevúcaPropozície   
31 . 1 . 2023Fašiangový karneval pre žiakov Spojenej školyPropozícieVyhodnotenie  
27 . 1 . 2023Dopoludnie s Elánom “Karnevalová maska”- pre 3.C ZŠ ZarevúcaPropozície   
27 . 1 . 2023OK v basketbale študentov SŠPropozícieVyhodnotenie  
26 . 1 . 2023OK v basketbale študentiek SŠPropozícieVyhodnotenie  
25 . 1 . 2023OK Matematická olympiáda, kategória Z5 a Z9PozvánkaVýsledková listina OK MO Z5Výsledková listina OK MO Z9Vyhodnotenie OK MO Z5,Z9
25 . 1 . 2023Okresné kolo Šaliansky MaťkoPropozícieVyhodnotenie  
19 . 1 . 2023Kvalifikácie do OK vo florbale žiačok ZŠPropozícieVyhodnotenie  
19 . 1 . 2023Okresné kolo Olympiády v anglickom jazykuPropozícieVyhodnotenie  
18 . 1 . 2023Dopoludnie s Elánom – BINGO pre 4.roč. SZŠPropozícieVyhodnotenie  
18 . 1 . 2023Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku ZŠ, SŠPropozícieVyhodnotenie  
17 . 1 . 2023Priateľský florbalový zápas ZÚ florbal 1. – ZÚ florbal 2.PropozícieVyhodnotenie  
12 . 1 . 2023Školské kolá Biologickej olympiády kat. CUsmernenie k školským kolámMetodicko-organizačné pokyny  
9 . 1 . 2023Vesmír očami detí – 38.ročníkPropozície   
8 . 1 . 2023Vianočné pečenie s ElánomPropozícieVyhodnotenie  

December

22 . 12 . 2022MISS ZŠ a SŠ okresu Ružomberok – školské koláPropozície   
20 . 12 . 2022Vianočný florbalový zápas CVČ – ZŠ L.OsadaPropozícieVyhodnotenie  
15 . 12 . 2022Vianočné BINGOPropozícieVyhodnotenie  
14 . 12 . 2022Popoludnie s Elánom – Vianočná pohľadnicaPropozícieVyhodnotenie  
10 . 12 . 2022Prezentácia výrobkov v znamení HANDMADEPlagátPrihláška  
8 . 12 . 2022Školské kolo Pytagoriády, kategória P6,P7,P8Propozície   
7 . 12 . 2022Školské kolo Pytagoriáda, kategória P3,P4,P5Propozície   
6 . 12 . 2022Priateľský florbalový zápas ZÚ : CVČ Elán vs. Meteníčky LikavkaPropozícieVyhodnotenie  
6 . 12 . 2022Mikulášsky turnaj v mixvolejbale ZŠPropozícieVyhodnotenie  
5 . 12 . 2022Mikulášske BINGOPropozícieVyhodnotenie  
1 . 12 . 2022Ružomberská latka žiačok a žiakov ZŠPropozícieVyhodnotenie  
1 . 12 . 2022Stretnutie s koledamiPropozícieVyhodnotenie  

November

30 . 11 . 2022Astrostop 2022Propozície a prihláškaVyhodnotenieVýsledková listina  
30 . 11 . 2022Okresná fotografická súťaž “Top fotografia” – JeseňPropozície   
29 . 11 . 2022Priateľský florbalový zápas ZÚ : CVČ Elán vs. ZŠ Lipt. OsadaPropozícieVyhodnotenie  
25 . 11 . 2022Kvalifikácie do OK vo florbale žiakov ZŠPropozícieVyhodnotenie  
24 . 11 . 2022Technická súťaž mladých elektronikovPropozícieVyhodnotenie  
24 . 11 . 2022OK Technická olympiáda, kategória A,BPozvánkaVyhodnotenie OKVýsledková listina, kategória AVýsledková listina, kategória B
24 . 11 . 2022Okresná súťaž v AJ “English primary marathon”PropozícieVyhodnotenie  
23 . 11 . 2022Školské kolá Geografickej olympiády kat. E,F,GUsmernenie k školským kolám   
22 . 11 . 2022Priateľský florbalový zápas CVČ – ZÚ florbal 1. vs. ZÚ florbal 2.PropozícieVyhodnotenie  
18 . 11 . 2022Kvalifikácie do OK v minifutbale žiačok a žiakov ZŠ – McDPropozícieVyhodnotenie  
18 . 11 . 2022Kvalifikácie do OK v malom futbale žiakov ZŠ – ŠP SFZPropozícieVyhodnotenie  
18 . 11 . 2022Kvalifikácie do OK v malom futbale žiačok ZŠ – ŠP SFZPropozícieVyhodnotenie  
18 . 11 . 2022Popoludnie s Elánom- O najkrajšiu čapicu pre ŠKD ZŠ DončovaPropozícieVyhodnotenie  
16 . 11 . 2022Kvalifikácie do KK vo florbale študentiek a študentov SŠPropozícieVyhodnotenie  
11 . 11 . 2022OK vo florbale študentov SŠPropozícieVyhodnotenie  
11 . 11 . 2022Popoludnie s Elánom – O najkrajšiu čapicu pre ŠKD ZŠ ZarevúcaPropozícieVyhodnotenie  
10 . 11 . 2022OK vo florbale študentiek SŠPropozícieVyhodnotenie  
10 . 11 . 2022Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúryPropozícieVyhodnotenie  
8 . 11 . 2022Majstrovstvá okresu vo volejbale chlapcov ZŠPropozícieVyhodnotenie  
8 . 11 . 2022Okresná výtvarná súťaž “V otroctve drog”PropozícieVyhodnotenie  
3 . 11 . 2022Majstrovstvá okresu vo volejbale dievčat ZŠPropozícieVyhodnotenie  
3 . 11 . 2022Dopoludnie s Elánom – Bingo pre 3.A ZŠ KlačnoPropozícieVyhodnotenie  

Október

27 . 10 . 2022Dopoludnie s Elánom – Bingo pre 4.D ZŠ DončovaPropozícieVyhodnotenie  
27 . 10 . 2022Halloween párty v ElánePlagát   
26 . 10 . 2022Majstrovstvá okresu v basketbale chlapcov ZŠPropozícieVyhodnotenie  
26 . 10 . 2022OK “Každým slovom krok k umeniu”PropozícieVyhodnotenie  
25 . 10 . 2022Majstrovstvá okresu v basketbale dievčat ZŠPropozícieVyhodnotenie  
21 . 10 . 2022OK v stolnom tenise žiakov ZŠPropozícieVyhodnotenie  
20 . 10 . 2022Dopoludnie s Elánom- Šarkaniáda pre 3.roč. ZŠ ZarevúcaPropozícieVyhodnotenie  
18 . 10 . 2022OK v stolnom tenise žiačok ZŠPropozícieVyhodnotenie  
13 . 10 . 2022Dopoludnie s Elánom- Šarkaniáda pre I.D ZŠ DončovaPropozícieVyhodnotenie  
8 . 10 . 2022Šarkaniáda 2022Bleskovka