Akcie a súťaže 2017-2018

DátumAkcia 

Máj

29 . 5 . 2018OK v atletike ZŠPropozíciePrihláška ZŠ žiačkyPrihláška ZŠ žiaci 
21. 5. Krajské kolo vo futbale žiakov ZŠ “Školský pohár SFZ”: Propozície
18. 5. Tanec S Elánom !: Propozície
17. 5. Krajské kolo vo futbale žiačok ZŠ – “Školský pohár SFZ”: Propozície
14. 5. Kvalifikácie do krajského kola v malom futbale mladších žiačok a žiakov ZŠ “Školský pohár SFZ”: Propozície
11. 5. Okresné kolo v malom futbale mladších žiakov ZŠ “Školský pohár SFZ”: Propozície
10. 5. Krajské kolo Fyzikálnej olympiády kat. B,C,D: Pozvánka
10. 5. Regionálne kolo Štúrov Zvolen: Propozície
10. 5. Okresné kolo v malom futbale mladších žiačok ZŠ “Školský pohár SFZ”: Propozície
4. 5. “Na bicykli bezpečne 2018”: Pozvánka, Vyhodnotenie
4. 5. Deň otvorených dverí na Jednotke hasičského zboru: Propozície
4. 5. Okresné kolo v minifutbale žiačok a žiakov ZŠ McDonald’s CUP: Propozície
4. 5. Okresné kolo Slávik Slovenska: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
3. 5. Deň otvorených dverí na Jednotke hasičského zboru: Propozície
2. 5. Deň otvorených dverí na Jednotke hasičského zboru: Propozície

Apríl

25. 4. Okresné kolo Biologickej olympiády kat. D: Pozvánka, Vyhodnotenie, Výsledková listina
23. 4. Krajské kolo vo futbale študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
19. 4. Kvalifikácie do Krajského kola vo futbale študentov SŠ: Propozície
17. 4. Okresné kolo Matematickej olympiády kat. Z6, Z7 a Z8: Pozvánka, Vyhodnotenie, Výsledková listina Z6, Výsledková listina Z7, Výsledková listina Z8
16. 4. Okresné kolo vo veľkom futbale študentov SŠ: Propozície
12. 4. Básničkovo alebo .. trochu poézie: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
12. 4. Krajské kolo Geografickej olympiády kat. E a F: Pozvánka, Výsledkové listiny, Správa
11. 4. Okresné kolo v gymnastickom štvorboji žiačok a žiakov ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky, Výsledková listina – dievčatá, Výsledková listina – chlapci
11. 4. Okresné kolo Biologickej olympiády kat. E: Pozvánka, Vyhodnotenie
10. 4. Carrol’s wonderland: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
9. 4. Tanečné vystúpenia – finále florbalovej ligy ZŠ (ZÚ mix dance II, ZÚ Hip Hop)
6. 4. Okresné kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ
6. 4. Okresné kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky

Marec

31. 3. Vesmír očami detí: Propozície, Vyhodnotenie – okresné kolo
28. 3. Kvalifikácie do Okresného kola vo vybíjanej žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
27. 3. Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín: Propozície, Prihláška recitátora, Prihláška kolektívu, Hlásenie o SK, Vyhodnotenie a výsledky
27. 3. Krajské kolo v basketbale žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
26. 3. Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín: Propozície, Prihláška recitátora, Prihláška kolektívu, Hlásenie o SK, Vyhodnotenie a výsledky
23. 3. Okresné kolo Chemickej olympiády kat. D: Pozvánka
20. 3. Čo vieš o hviezdach ?: Pozvánka, Vyhodnotenie, Výsledky
16. 3. Okresné kolo Fyzikálnej olympiády, kat. E a F: Pozvánka, Výsledková listina
15. 3. Okresné kolo vo volejbale žiakov ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
14. 3. Okresné kolo Pytagoriády kat. P5,P6,P7 a P8: Pozvánka, Výsledkové listiny, Vyhodnotenie
13. 3. Okresné kolo vo volejbale žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
9. 3. “Kreatívne dokreslené”: Propozície, Vyhodnotenie
7. 3. Krajské kolo v basketbale študentiek SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
2. 3. Kvalifikácie do Krajského kola vo florbale žiačok a žiakov ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky

Február

28. 2. Kvalifikácie do Okresného kola vo volejbale žiačok ZŠ: Propozície
28. 2. Kvalifikácie do Okresného kola vo volejbale žiakov ZŠ: Propozície
27. 2. Kvalifikácie do Krajského kola v basketbale ZŠ a SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
19. 2. VIII. ročník Memoriálu Júliusa Ondečku v športovej gymnastike detí: Výsledky, Vyhodnotenie
15. 2. Okresné kolo Dejepisnej olympiády: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky, Výsledkové listiny
15. 2. Okresné kolo vo volejbale študentov SŠ: Propozície
9. 2. Krajské kolo Geografickej olympiády kat. A,B a Z: Pozvánka, Vyhodnotenie, Výsledkové listiny kat. B,Z
9. 2. Okresné kolo vo volejbale študentiek SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
8. 2. Okresné kolo Biologickej olympiády kat. C: Pozvánka, Vyhodnotenie, Posudok
7. 2. Okresné kolo v basketbale žiakov ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
7. 2. Okresné kolo v basketbale žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
6. 2. Okresné kolo Geografickej olympiádky kat. E,F,G: Pozvánka, Vyhodnotenie, Výsledkové listiny
2. 2. Karneval na ľade: Propozície, Vyhodnotenie
1. 2. Fašiangový karneval pre žiakov Spojenej školy

Január

31. 1. Kvalifikácie do Okresného kola v basketbale žiačok ZŠ: Propozície
31. 1. Kvalifikácie do Okresného kola v basketbale žiakov ZŠ: Propozície
30. 1. Okresné kolo vo florbale žiakov ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
26. 1. Okresné kolo vo florbale žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
24. 1. Okresné kolo Matematickej olympiády kat. Z5 a Z9: Pozvánka, Vyhodnotenie kat. Z5 a Z9, Výsledková listina kat. Z5, Výsledková listina kat. Z9
24. 1. Okresné kolo Šaliansky Maťko: Propozície
22. 1. Okresné kolo Výtvarnej súťaže ku dňu hasičov: Propozície
19. 1. Okresné kolo v basketbale študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
18. 1. Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku (ZŠ + SŠ): Propozície, Vyhodnotenie, Výsledková listina kat. 2.A, 2.B, Výsledková listina kat. 1.A, 1.B
18. 1. Popoludie s Elánom “Pexeso turnaj”: Propozície, Vyhodnotenie
16. 1. Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku: Propozície, Vyhodnotenie, Výsledkové listiny
11. 1. Okresné kolo v basketbale študentiek SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky

December

18. 12. Vianočná florbalka: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
14. 12. Ružomberská vianočná latka ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
13. 12. Stretnutie s koledami: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
12. 12. Súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu: Propozície, Vyhodnotenie
2. 12. Prezentácia výrobkov v znamení HANDMADE: Bleskovka, Prihláška

November

30. 11. Okresné kolo technickej olympiády kategória A,B: Propozície, Vyhodnotenie, Výsledková listina kat. B – okres Ružomberok, Výsledková listina kat. B – okres L.Mikuláš, Výsledková listina kat. A – okres Ružomberok, Výsledková listina kat. A – okres L.Mikuláš
29. 11. Okresné kolo 10. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kat. C: Propozície, Vyhodnotenie, Výsledky
28. 11. Astrostop 2017: Pozvánka, Vyhodnotenie, Výsledky
28. 11. Krajské kolo v aerobiku študentov a študentiek SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
23. 11. Malá prírodovedná olympiáda MŠ A.Bernoláka: Pozvánka, Vyhodnotenie
22. 11. Okresná súťaž v anglickom jazyku pre 4. ročníky ZŠ – English primary marathon: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
21. 11. Kvalifikácie do Okresného kola vo florbale žiakov ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
15. 11. Kvalifikácie do Krajského kola vo florbale študentiek a študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
14. 11. Okresné kolo v stolnom tenise žiakov ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
9. 11. Malá prírodovedná olympiáda ZŠ Bystrická 4.D: Pozvánka, Vyhodnotenie
9. 11. Okresné kolo v stolnom tenise žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
3. 11. Okresné kolo vo futsale študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
3. 11. Okresná výtvarná súťaž s protidrogovou tematikou “Môj pohľad: Život s drogami verzus život bez nich”: Propozície, Vyhodnotenie
3. 11. Kvalifikácie do Okresného kola vo florbale žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
2. 11. Šípkarský turnaj: Propozície, Vyhodnotenie

Október

31. 10. Halloween party v Eláne: Bleskovka
24. 10. Súťaž o najkrajšiu pohľadnicu: Pozvánka, Vyhodnotenie
22. 10. Beh okolo Sidorova: Výsledky, Propozície
20. 10. Okresné kolo vo florbale študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
18. 10. Okresné kolo vo florbale študentiek SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
17. 10. Súťaž o najkrajšiu pohľadnicu: Pozvánka, Vyhodnotenie
13. 10. Okresná literárna súťaž pre ZŠ “Každým slovom krok k umeniu”: Propozície, Vyhodnotenie
11. 10. Okresné kolo v stolnom tenise študentiek a študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
9. 10. 9. ročník FLORBALOVEJ LIGY žiačok a žiakov ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
9. 10. Malá prírodovedná olympiáda 3.roč.: Propozície, Vyhodnotenie
5. 10. Malá prírodovedná olympiáda 2.roč.: Propozície, Vyhodnotenie
2. 10. Kvalifikácie do Okresného kola v malom futbale žiačok ZŠ “Školský pohár SFZ”: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
2. 10. Kvalifikácie do Okresného kola v malom futbale žiakov ZŠ “Školský pohár SFZ”: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
2. 10. Kvalifikácie do Okresného kola v minifutbale žiačok a žiakov ZŠ McDonald’s CUP: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky

September

28. 9. Okresné kolo v cezpoľnom behu žiačok a žiakov ZŠ – študentiek a študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
5. 9. Tanečný Workshop: Bleskovka