Akcie a súťaže 2023-2024

DátumAkcia 

Jún

3 . 6 . 2024Okresná súťaž “Top fotografia – LETO”Propozície   

Máj

24 . 5 . 2024Tanec s Elánom! – zmena termínu na 17.5.!!!Propozície   
20 . 5 . 2024OK Fyzikálna olympiáda, kategória GMet.-organizačné pokyny   
17 . 5 . 2024Tanec s Elánom!PropozíciePrihláška  
9 . 5 . 2024OK Slávik Slovenska 2024Propozície   

Apríl

30 . 4 . 2024Okresná súťaž “Top fotografia – JAR”Propozície   
25 . 4 . 2024OK Biologická olympiáda kat. D 58.roč.Propozície   
24 . 4 . 2024RK Štúrov ZvolenPropozície   
18 . 4 . 2024Okresná súťaž Básničkovo alebo… trochu poéziePropozícieVyhodnotenie  
18 . 4 . 2024Okresná súťaž “EKO-art”PropozícieVyhodnotenie  
17 . 4 . 2024Carroll´s wonderlandPropozície   
16 . 4 . 2024KK Geografickej olympiády kat. E,F 52.roč.Propozície   
16 . 4 . 2024KK v basketbale študentov SŠPropozície   
11 . 4 . 2024OK Biologickej olympiády kat. E – botanika, zoológia, geológiaPropozícieVyhodnotenie  
10 . 4 . 2024KK v basketbale študentiek SŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
10 . 4 . 2024OK Pytagoriáda, kategória P6, P7, P8Vyhodnotenie OK PYVýsledková listina OK P6Výsledková listina OK P7Výsledková listina OK P8
9 . 4 . 2024OK vo vybíjanej žiačok ZŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
9 . 4 . 2024OK Pytagoriáda, kategória P3, P4, P5Met.-organizačné pokyny   
3 . 4 . 2024OK Matematická olympiáda kategória Z8Met.-organizačné pokynyPozvánkaVýsledková listina Vyhodnotenie
3 . 4 . 2024OK Matematická olympiáda kategória Z7Met.-organizačné pokynyPozvánkaVýsledková listina Vyhodnotenie
3 . 4 . 2024OK Matematická olympiáda kategória Z6Met.-organizačné pokynyPozvánkaVýsledková listina Vyhodnotenie
2 . 4 . 2024Detská šachová šouPropozície   

Marec

27 . 3 . 2024Kvalifikácie do KK v 3×3 basketbale ZŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
27 . 3 . 2024Kvalifikácie do KK v basketbale SŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
27 . 3 . 2024OK Hviezdoslavov Kubín, kat. III. a IV.Propozície   
26 . 3 . 2024OK Hviezdoslavov Kubín, kat. I. a II.Propozície   
21 . 3 . 2024OK vo futbale ZŠ McDonald´s CupPropozície   
20 . 3 . 2024Kreatívne dokreslenéPropozícieVyhodnotenie  
19 . 3 . 2024KK Geografickej olympiáda kat. A,B,Z 52.roč.PropozícieVyhodnotenieVýsledkové tabuľky 
18 . 3 . 2024Čo vieš o Hviezdach ?Propozície a prihláškaVyhodnotenieVýsledková listina 1. kategóriaVýsledková listina 2. kategória
14 . 3 . 2024OK Chemickej olympiády kat.D – 60.ročníkPropozícieVyhodnotenieVýsledková tabuľka 
14 . 3 . 2024Kvalifikácie do OK vo vybíjanej žiačok ZŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
13 . 3 . 2024OK Fyzikálna olympiáda, kategória E a FPozvánka na OKVyhodnotenie OKVýsledková listina EVýsledková listina F
12 . 3 . 2024OK Geografická olympiáda kat. E,F,GPropozícieVyhodnotenieVýsledkové tabuľky 
9 . 3 . 2024Prezentácia výrobkov v znamení HandmadePlagátPrihláška  
8 . 3 . 2024OK v mixvolejbale SŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  

Február

29 . 2 . 2024Okresná súťaž “Top fotografia – ZIMA”Propozície   
27 . 2 . 2024“Ukáž čo vieš”-vlastivedná súťaž pre 4.ročníkPropozícieVyhodnotenie  
14 . 2 . 2024Kvalifikácie do KK vo florbale ZŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
14 . 2 . 2024Okresná literárna súťaž Shakespeare´s LetterPropozícieVyhodnotenie  
13 . 2 . 2024OK Biologickej olympiády kat. C 58.ročníkPropozícieVyhodnotenie  
9 . 2 . 2024OK MIDIcoolvolley žiakov ZŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
7 . 2 . 2024“Ukáž čo vieš”- vlastivedná súťaž pre 4.ročníkPropozícieVyhodnotenie  
7 . 2 . 2024OK MIDIcoolvolley žiačok ZŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
6 . 2 . 2024Šachový turnaj členov ZÚPropozície   
5 . 2 . 2024OK Dejepisnej olympiády, kat. C, D, E, FPropozíciePozvánkaVyhodnotenie 
1 . 2 . 2024Okresná súťaž “Prejav sa v komikse”PropozícieVyhodnotenie  

Január

31 . 1 . 2024Fašiangový karneval pre žiakov Spojenej školyPropozície   
31 . 1 . 2024Súťaž “TOP DIEVČA okresu Ružomberok” – prihlasovaniePropozíciePrihláška  
30 . 1 . 2024OK v 3×3 basketbale žiakov ZŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
30 . 1 . 2024OK v 3×3 basketbale žiačok ZŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
26 . 1 . 2024OK v basketbale študentov SŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
25 . 1 . 2024Popoludnie s Elánom- BINGOPropozícieVyhodnotenie  
25 . 1 . 2024OK Šaliansky MaťkoPropozíciePozvánkaVyhodnotenie 
24 . 1 . 2024Výtvarná súťaž pre deti MŠ “4 ročné obdobiaVyhodnoteniePozvánka na oceňovanie víťazov  
24 . 1 . 2024OK v basketbale študentiek SŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
24 . 1 . 2024OK Matematická olympiáda kategória Z9Met.-organizačné pokynyPozvánkaVyhodnotenie OKVýsledková listina OK
24 . 1 . 2024OK Matematická olympiáda kategória Z5Met.-organizačné pokynyPozvánkaVyhodnotenie OKVýsledková listina OK
22 . 1 . 2024Výtvarná súťaž “Ku dňu hasičov”Propozície   
19 . 1 . 2024Školské kolo GEO kat.E,F,G 52.ročníkMetodicko-organizačné pokyny   
18 . 1 . 2024Dopoludnie s Elánom – BINGOPropozícieVyhodnotenie  
18 . 1 . 2024OK Olympiády v nemeckom jazyku ZŠ, SŠPropozíciePozvánkaVyhodnotenie 
17 . 1 . 2024OK vo florbale žiakov ZŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
17 . 1 . 2024OK Olympiády v anglickom jazyku ZŠPropozíciePozvánkaVyhodnotenie 
16 . 1 . 2024Priateľský florbalový zápas ZÚPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
12 . 1 . 2024MASKO-DISKO (karnevalová diskotéka)Plagát   
12 . 1 . 2024OK vo florbale žiačok ZŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
11 . 1 . 2024Školské kolo BIO C 58.roč.Metodicko-organizačné pokyny   
10 . 1 . 2024OK “Vesmír očami detí 39.ročník”PropozícieVyhodnotenie  

December

19 . 12 . 2023Vianočný večer v ElánePlagát   
14 . 12 . 2023O najkrajšiu vianočnú pohľadnicuPropozícieVyhodnotenie  
14 . 12 . 2023Vianočný basketbalový turnaj študentov SŠPropozíciePrihláškaVyhodnotenie a výsledky 
13 . 12 . 2023ŠK Pytagoriáda kategória P6,P7,P8Met.-organizačné pokynyVýsledková listina OK P6Výsledková listina OK P7Výsledková listina OK P8
13 . 12 . 2023Ružomberská latka ZŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
12 . 12 . 2023ŠK Pytagoriáda kategória P3,P4,P5Met.-organizačné pokyny   
11 . 12 . 2023Dopoludnie s Elánom-O najkrajšiu čapicuPropozícieVyhodnotenie  
7 . 12 . 2023Dopoludnie s Elánom – BINGOPropozícieVyhodnotenie  
7 . 12 . 2023Stretnutie s koledamiPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
6 . 12 . 2023Mikulášske BINGOPropozícieVyhodnotenie  
6 . 12 . 2023Mikulášsky turnaj v mixvolejbale ZŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
2 . 12 . 2023Prezentácia výrobkov v znamení HandmadePlagát   

November

30 . 11 . 2023Okresné kolo Mladých elektronikov 2023PropozícieVyhodnotenie  
30 . 11 . 2023Okresná súťaž “Top fotografia – JESEŇ”Propozície   
29 . 11 . 2023Kvalifikácie do OK vo florbale žiakov ZŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
29 . 11 . 2023Okresná výtv. súťaž s protidrogovou tematikou MŠ, ZŠ, SŠPropozícieVyhodnotenie  
27 . 11 . 2023Astrostop 2023PozvánkaVyhodnotenieVýsledková listina  
23 . 11 . 2023OK TO kategória A, BMet.-organizačné pokynyVyhodnotenie OKVýsledková listina, kategória AVýsledková listina, kategória B
22 . 11 . 2023Okresná súťaž English primary marathonPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
21 . 11 . 2023Kvalifikácie do KK vo florbale SŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
20 . 11 . 2023Prezentácia výrobkov v znamení Handmade “Vianoce” – prihlasovaniePlagátPrihláška  
16 . 11 . 2023Kvalifikácie do OK vo florbale žiačok ZŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
15 . 11 . 2023Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kat. CPropozícieVyhodnotenie  
14 . 11 . 2023Kvalifikácie do OK v malom futbale žiačok ZŠ “ŠP”PropozícieVyhodnotenie a výsledky  
9 . 11 . 2023Popoludnie s Elánom-BINGO pre ŠKD ZŠ ZarevúcaPropozície   
7 . 11 . 2023OK vo futsale študentov SŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
6 . 11 . 2023“Malá prírodovedná olympiáda”-pre 1.roč. ZŠ DončovaPropozícieVyhodnotenie  

Október

30 . 10 . 2023Halloween pártyPlagátSúhlas rodiča  
27 . 10 . 2023Kvalifikácie do OK v malom futbale ZŠ “McDonald´s Cup”PropozícieVyhodnotenie a výsledky  
27 . 10 . 2023Kvalifikácie do OK v malom futbale žiakov ZŠ “ŠP”PropozícieVyhodnotenie a výsledky  
26 . 10 . 2023OK vo florbale študentov SŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
25 . 10 . 2023Okresná lit. súťaž “Každým slovom krok k umeniu”PropozícieVyhodnotenie  
24 . 10 . 2023OK v stolnom tenise žiakov ZŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
19 . 10 . 2023OK vo florbale študentiek SŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
18 . 10 . 2023Dopoludnie s Elánom-Šarkaniáda pre 1.E ZŠ DončovaPropozícieVyhodnotenie  
17 . 10 . 2023OK v stolnom tenise žiačok ZŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  
17 . 10 . 2023Dopoludnie s Elánom- BINGO pre 4.roč. ZŠ ZarevúcaPropozícieVyhodnotenie  
12 . 10 . 2023Dopoludnie s Elánom-Šarkaniáda pre 2.roč. ZŠ DončovaPropozícieVyhodnotenie  
9 . 10 . 2023Dopoludnie s Elánom-Šarkaniáda pre 3.roč. ZŠ SládkovičovaPropozícieVyhodnotenie  
4 . 10 . 2023OK v cezpoľnom behu ZŠ, SŠPropozícieVyhodnotenie a výsledky  

September

30 . 9 . 2023Šarkaniáda 2023Pozvánka   
25 . 9 . 2023Výtvarná súťaž pre deti MŠ”4 ročné obdobia”PropozícieTabuľka na označenie prácVyhodnotenie 
12 . 9 . 2023Tanečný workshop pre deti ZŠPlagát