Akcie a súťaže 2012-2013

Jún

4. 6. Rybolovná technika: pozvánka, vyhodnotenie

Máj

31. 5. Elán Show: propozície, vyhodnotenie
23. 5. Fyzikálna olympiáda – kat. G: pozvánka, vyhodnotenie a výsledková listina
23. 5. Atletika – obv. kolo, ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky, výsledky družstiev žiačok, žiakov, postupujúci do KK
18. 5. Považskobystrický pohár: článok
17. 5. Na bicykli bezpečne: oznam, prihláška, vyhodnotenie
17. 5. Malý futbal – Jednota futbal cup – obv. kolo, žiaci ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
16. 5. Malý futbal – Jednota futbal cup – obv. kolo, žiačky ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
16. 5. Biologická olypmiáda – kat. D: pozvánka, vyhodnotenie
15. 5. Malý futbal – Jednota futbal cup – kval. do OK, žiačky ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
15. 5. Fyzikálna olympiáda – kat. B, C, D: pozvánka, výsledkové listiny
15. 5. Malý futbal – Jednota futbal cup – kval. do OK, žiaci ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
14. 5. Atletika – obv. kolo, SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
13. 5. Dni otvorených dverí u hasičov – Bambiriáda: pozvánka, vyhodnotenie
9. 5. Slávik Slovenska: propozície, propozície a prihláška, hlásenie o šk. kole, vyhodnotenie
7. 5. Malý futbal – Dôvera školský pohár – obv. kolo, žiaci ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
6. 5. Dni otvorených dverí u hasičov: pozvánka, vyhodnotenie
6. 5. Veľký futbal – kraj. kolo, žiačky SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
3. 5. Malý futbal – Dôvera školský pohár – obv. kolo, žiačky ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
3. 5. Moje rodisko: leták, propozície, vyhodnotenie

Apríl

30. 4. Malý futbal – Dôvera školský pohár – kval. do OK, žiaci ZŠ: propozície, vyhodnotenie
30. 4. Malý futbal – Dôvera školský pohár – kval. do OK, žiačky ZŠ: propozície, vyhodnotenie
29. 4. Veľký futbal – kraj. kolo, žiaci SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
25. 4. Gymnastika – obv. kolo, ZŠ: propozície, vyhodnotenie, chlapci A, chlapci B, dievčatá A, dievčatá B
22. 4. Veľký futbal – kval. do KK, žiačky SŠ: propozície, vyhodnotenie
22. 4. Veľký futbal – kval. do KK, žiaci SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
19. 4. Tanečný Ružomberok: propozície a prihláška, vyhodnotenie
17. 4. Matematická olympiáda – kat. Z6, Z7, Z8: pozvánka, vyhodnotenie, výsl. listina Z6, výsl. listina Z7, výsl. listina Z8
17. 4. Malý futbal – Mc Donald’s Cup – obv. kolo, ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
16. 4. Biologická olympiáda – kat. E: pozvánka, vyhodnotenie
15. 4. Veľký futbal – obv. kolo, žiačky SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
12. 4. Florbal – kval. do KK, st. žiaci ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky, foto – víťaz
12. 4. Florbal – kval. do KK, st. žiačky ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky, foto – víťaz
12. 4. Ku dňu hasičov: propozície, vyhodnotenie
12. 4. Malý futbal – Mc Donald’s Cup – kval. do OK, ZŠ: propozície, výsl. tabuľka pre 3 družstvá, výsl. tabuľka pre 4 družstvá
11. 4. Florbal – kval. do KK, ml. žiaci ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky, foto – víťaz
11. 4. Florbal – kval. do KK, ml. žiačky ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky, foto – víťaz
11. 4. Hviezdoslavov Kubín: propozície, vyhodnotenie
10. 4. Florbal – obv. kolo, st. žiaci ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky, foto – víťaz, foto – účastníci
9. 4. Florbal – obv. kolo, st. žiačky ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky, foto – víťaz, foto – účastníci
8. 4. Veľký futbal – obv. kolo, žiaci SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
5. 4. Florbal – obv. kolo, ml. žiaci ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky, foto – víťaz
4. 4. Správna muška: propozície, vyhodnotenie
4. 4. Florbal – obv. kolo, ml. žiačky ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky, foto – víťaz

Marec

26. 3. Geografická olympiáda – kat. A, B, CD, Z: pozvánka, vyhodnotenie, výsledkové listiny
22. 3. Carrol’s Wonderland: propozície a prihláška, vyhodnotenie
22. 3. Čo vieš o hviezdach?: pozvánka, vyhodnotenie, výsledkové listiny
20. 3. Volejbal – obv. kolo, žiačky ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
20. 3. Pytagoriáda: pozvánka, vyhodnotenie, výsledkové listiny
15. 3. Vybíjaná – obv. kolo, žiačky ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
15. 3. Chemická olympiáda – kat. Dz: pozvánka, vyhodnotenie, výsledková listina
14. 3. Volejbal – obv. kolo, žiaci ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
14. 3. Florbal – kval. do OK, st. žiaci ZŠ: propozície, vyhodnotenie
11. 3. Fyzikálna olympiáda – kat. E, F: pozvánka, vyhodnotenie a výsledkové listiny
8. 3. Vybíjaná – kval. do OK, žiačky ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
7. 3. Florbal – kval. do OK, ml. žiaci ZŠ: propozície, vyhodnotenie
6. 3. Volejbal – obv. kolo, žiaci SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
5. 3. Volejbal – obv. kolo, žiačky SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky

Február

22. 2. Basketbal – kraj. kolo, žiačky ZŠ: propozície, vyhodnotenie
21. 2. Basketbal – kraj. kolo, žiačky SŠ: propozície, vyhodnotenie
15. 2. Basketbal – kval. do KK, žiačky ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
15. 2. Basketbal – kval. do KK, žiačky SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
15. 2. Basketbal – kval. do KK, žiaci ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
15. 2. Basketbal – kval. do KK, žiaci SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
15. 2. Európa v škole: leták, motto a témy, ako sa zapojiť, propozície, prihláška, vyhodnotenie
15. 2. Volejbal – kval. do OK, žiaci ZŠ: propozície, vyhodnotenie
15. 2. Volejbal – kval. do OK, žiačky ZŠ: propozície, vyhodnotenie
14. 2. Najkrajšia Valentínska pohľadnica: pozvánka, vyhodnotenie
13. 2. Basketbal – obv. kolo, žiaci ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
12. 2. Basketbal – obv. kolo, žiačky ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
11. 2. Vesmír očami detí: pozvánka, vyhodnotenie
7. 2. Geografická olympiáda – kat. E, F, G, H, I: pozvánka, vyhodnotenie, výsledkové listiny
6. 2. Biologická olympiáda – kat. C: pozvánka, vyhodnotenie
5. 2. Dejepisná olympiáda: propozície, vyhodnotenie, výsledkové listiny
3. 2. Mestský fašiangový karneval: propozície, vyhodnotenie
1. 2. Karikatúra známej osobnosti: propozície, vyhodnotenie

Január

31. 1. Basketbal – kval. na MŠM, žiačky: propozície, prihláška a prezenčná listina, vyhodnotenie a výsledky
31. 1. Fašiangový karneval pre žiakov Spojenej ZŠ: propozície, vyhodnotenie
25. 1. Basketbal – kval. do OK, žiaci ZŠ: propozície, výsledková tabuľka, vyhodnotenie a výsledky
25. 1. Memoriál Júliusa Ondečku: propozície, obsah zostáv pre škôlky, vyhodnotenie
25. 1. Basketbal – kval. do OK, žiačky ZŠ: propozície, výsledková tabuľka, vyhodnotenie a výsledky
24. 1. Olympiáda v nemeckom jazyku: propozície, prihláška, výsl. listina šk. kola, vyhodnotenie šk. kola, vyhodnotenie, výsl. listiny
23. 1. Basketbal – obv. kolo, žiaci SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
23. 1. Matematická olympiáda – kat. Z5, Z9: pozvánka, výsl. listina – Z5, výsl. listina – Z9
22. 1. Basketbal – obv. kolo, žiačky SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
18. 1. Šaliansky Maťko: propozície, prihláška a vyhodnotenie šk. kola, vyhodnotenie
17. 1. Olympiáda v anglickom jazyku: propozície, vyhodnotenie, výsledkové listiny
16. 1. Streľba zo vzduchovky – obv. kolo, ZŠ: propozície, vyhodnotenie, výsl. listina – mladší, výsl. listina – starší

December

20. 12. Vianočná florbalka: propozície, vyhodnotenie a výsledky
18. 12. Ružomberská vianočná latka – ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
18. 12. Ružomberská vianočná latka – SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
14. 12. Stretnutie s koledami: propozície a prihláška, vyhodnotenie
13. 12. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry: propozície, prihláška, výsledková listina šk. kola, vyhodnotenie, výsledková listina
13. 12. Ukáž čo vieš: pozvánka, vyhodnotenie
12. 12. Malá prírodovedná olympiáda – MŠ: pozvánka, vyhodnotenie
3. 12. Mikulášske prekvapenie – OTAP: pozvánka, vyhodnotenie
3. 12. Mikuláš – OŠAT: propozície, vyhodnotenie
3. 12. Mikuláš v Eláne – OKAE: propozície a vyhodnotenie

November

29. 11. Florbal – kval. do KK, SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
27. 11. Florbal – obv. kolo, SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky – žiačky, vyhodnotenie a výsledky – žiaci
23. 11. Astrostop: pozvánka, vyhodnotenie, výsledková listina
20. 11. Exkurzia v TV Markíza
16. 11. English primary marathon: propozície, vyhodnotenie
15. 11. Aerobik – kraj. kolo, SŠ: propozície, vyhodnotenie
14. 11. Aerobik – obv. kolo, SŠ: propozície
14. 11. Futsal – kval. do KK, žiaci SŠ: propozície, vyhodnotenie
13. 11. Futsal – obv. kolo, žiaci SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
13. 11. Malá prírodovedná olympiáda – ZŠ: pozvánka, vyhodnotenie 1. a 2. ročník, vyhodnotenie 3. a 4. ročník
10. 11. Kultúrny program tanečných ZÚ na podujatí Gympel Stars
9. 11. Život máš len jeden: propozície, vyhodnotenie, pozvánka na vernisáž
9. 11. Technická olympiáda: leták, pozvánka, vyhodnotenie, výsledkové listiny, článok
9. 11. Stolný tenis – obv. kolo, SŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky – žiačky, vyhodnotenie a výsledky – žiaci

Október

30. 10. Halloween párty: propozície a vyhodnotenie
28. 10. Beh okolo Sidorova: propozície, výsledky, článok
26. 10. Najkrajšia Halloweenska tekvica: propozície, vyhodnotenie
26. 10. Stolný tenis – obv. kolo, žiačky ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
25. 10. Stolný tenis – obv. kolo, žiaci ZŠ: propozície, vyhodnotenie a výsledky
11. 10. Celoslovenské finále TSME: propozície, vyhodnotenie
11. 10. Florbalová liga – ZŠ+SŠ: propozície, rozpis zápasov, vyhodnotenie
4. 10. Florbalová liga – muži: propozície, rozpis zápasov

September

29. 9. Šarkaniáda: propozície, vyhodnotenie, článok
25. 9. Cezpoľný beh – obv. kolo, ZŠ+SŠ: propozície a prihláška, vyhodnotenie a výsledky