Akcie a súťaže 2014-2015

Júl

6. 7. Letný denný tábor II.
1. 7. Letný denný tábor I.

Jún

23. 6. Beh olympijského dňa: Propozície, Vyhodnotenie
20. 6. Streetball Challenge Ružomberok – vystúpenia tanečných ZÚ Hip-Hop 5.-9. a Hip-Hop SŠ
9. 6. Technická súťaž mladých elektronikov 2015: Pozvánka, Vyhodnotenie
9. 6. Súťaž v rybolovnej technike: Propozície, Vyhodnotenie
5. 6. Ružomberský jarmok – vystúpenia tanečných ZÚ Hip-Hop 5.-9. a Hip-Hop SŠ
4. 6. 6. Ročník FLORBALOVEJ LIGY žiačok a žiakov ZŠ: Vyhodnotenie

Máj

29. 5. 60. Narodeniny CVČ Elán: Banner
20. 5. Okresné kolo v atletike žiačok a žiakov ZŠ: Prihláška ZŠ-D, Propozície, Prihláška ZŠ-CH, Osobné údaje pre rozhodcov, Vyhodnotenie
18. 5. Krajské kolo v malom futbale žiačok ZŠ – „Dôvera Školský pohár SFZ „: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
14. 5. Okresné kolo biologickej olympiády kategória D, 49. ročník: Vyhodnotenie
13. 5. Krajské kolo 56. ročníka FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY kategória B, C, D,: Pozvánka, Vyhodnotenie, Výsledková listina
11. 5. Detská dopravná súťaž “Na bicykli bezpečne 2015”: Pozvánka, Vyhodnotenie
11. 5. Krajské kolo v malom futbale žiakov ZŠ – „Dôvera Školský pohár SFZ „: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
8. 5. Účasť na tanečnej súťaži Tanečný Kubín 2015: https://www.dropbox.com/s/kskjkc8t0af3tkw/kubin-2015.MOV?dl=0
6. 5. Oceňovanie výtvarnej súťaže “Ku dňu hasičov”: Pozvánka
5. 5. Okresné kolo 25. ročníka speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne – Slávik Slovenska 2015: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
4. 5. Deň otvorených dverí na Jednotke hasičského zboru v Ružomberku: Propozície, Vyhodnotenie
2. 5. Účasť na tanečnej súťaži Považskobystrický pohár 2015

Apríl

27. 4. Kvalifikácia do KK vo futbale žiačok a žiakov ZŠ – „ Dôvera Školský pohár SFZ „: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
23. 4. Okresné kolo v minifutbale žiačok a žiakov ZŠ McDonald’s cup: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
22. 4. Okresná amatérska divadelná súťaž pre I. stupeň ZŠ „Kde bolo, tam bolo…“: Propozície
20. 4. Krajské kolo vo futbale študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
16. 4. Okresné kolo v atletike študentiek a študentov SŠ: Vyhodnotenie a výsledky, Propozície
13. 4. Kvalifikácia do krajského kola vo futbale študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
10. 4. Okresné kolo v malom futbale mladších žiakov ZŠ – „ Dôvera Školský pohár SFZ „: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
9. 4. Okresné kolo v malom futbale mladších žiačok ZŠ – „ Dôvera Školský pohár SFZ „: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
9. 4. Okresné kolo biologickej olympiády kategória E, 49. ročník: Pozvánka, Vyhodnotenie
8. 4. Okresné kolo matematickej olympiády kategória Z6, Z7, Z8 – 64. ročník.: Pozvánka, Vyhodnotenie, Výsledková listina Z7, Výsledková listina Z8, Výsledková listina Z6
1. 4. Veľkonočný šípkarsky turnaj: Propozície, Vyhodnotenie
1. 4. Okresné kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky

Marec

30. 3. Okresné kolo vo futbale študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
28. 3. Hokejový turnaj prípraviek „ O POHÁR RIADITEĽA CVČ ELÁN RUŽOMBEROK „: Propozície, Vyhodnotenie
26. 3. Okresné kolo chemickej olympiády kategória D – 51.ročník: Pozvánka, Vyhodnotenie, Výsledková listina
25. 3. Obvodné kolo 61. ročníka súťaže v umeleckom prednese poézie, prózy a v tvorbe divadiel poézie – Hviezdoslavov kubín: Propozície, Vyhodnotenie
25. 3. Čo vieš o hviezdach ? 2015: Pozvánka, Vyhodnotenie, Výsledkové listiny
25. 3. Krajské kolo v basketbale študentiek SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
25. 3. Krajské kolo geografickej olympiády: Pozvánka A,B,CD,, Zoznam postupujúcich kat. A,B,CD, Zoznam postupujúcich kat. Z, Pozvánka Z., Vyhodnotenie, Výsledková listina Z, Výsledková listina A,B,CD
24. 3. Obvodné kolo 61. ročníka súťaže v umeleckom prednese poézie, prózy a v tvorbe divadiel poézie – Hviezdoslavov kubín: Propozície, Vyhodnotenie
20. 3. Malá prírodovedná olympiáda: Pozvánka, Vyhodnotenie
19. 3. 56. ročník okresného kola fyzikálnej olympiády, kat. E a F: Pozvánka, Výsledková listina
18. 3. Okresné kolo vo volejbale žiakov ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
17. 3. Carrol’s wonderland: Propozície, Vyhodnotenie
17. 3. Okresné kolo Pytagoriády P5-P8: Pozvánka, Vyhodnotenie, Hodnotiace listiny
17. 3. Okresné kolo vo volejbale žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
13. 3. Okresné kolo v gymnastickom štvorboji žiačok a žiakov ZŠ: Propozície, Zostavy, Výsledkové listiny – Dievčatá ABC, Výsledkové listiny – Chlapci ABC
12. 3. Ocenenie víťazných prác výtvarnej súťaže Vesmír očami detí: Pozvánka
4. 3. Krajské kolo v basketbale žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie
2. 3. Kvalifikácia do okresného kola vo vybíjanej žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky

Február

28. 2. Výtvarná súťaž logo “Vesmír očami detí”: Podsúťaž
27. 2. Kvalifikácie do okresného kola vo volejbale žiakov ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
27. 2. Kvalifikácie do okresného kola vo volejbale žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
25. 2. Kvalifikácia do krajského kola v basketbale SŠ a ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
20. 2. 30. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaži “Vesmír očami detí”: Propozície, Vyhodnotenie
16. 2. Šípkarsky turnaj: Propozície, Vyhodnotenie
15. 2. Európa v škole: Propozície, Vyhodnotenie
14. 2. Prázdninová sánkovačka s Elánom 2015: Propozície
13. 2. Okresné kolo v basketbale žiakov ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
12. 2. Krajské kolo 5. ročníka technickej olympiády kategória A a B: Pozvánka, Výsledková listina A, Výsledková listina B, Vyhodnotenie
12. 2. Okresné kolo 7. ročníka Dejepisnej olympiády: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky, Výsledkové listiny
12. 2. Okresné kolo vo volejbale študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
11. 2. Okresné kolo vo volejbale študentiek SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
10. 2. Okresné kolo v basketbale žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
5. 2. Okresné kolo geografickej olympiády kategórie E,F,G – 43.ročník: Pozvánka, Vyhodnotenie
4. 2. Obvodné kolo biologickej olympiády kategórie C: Pozvánka, Vyhodnotenie

Január

30. 1. Fašiangový karneval pre žiakov Spojenej školy: Propozície, Vyhodnotenie
28. 1. KVALIFIKÁCIA na Medzinárodné školské majstrovstvá ISF: Propozície, Výsledková tabuľka
23. 1. V. ročník Memoriálu J. Ondečku v športovej gymnastike: Propozície, Obsah zostáv, Výsledky, Vyhodnotenie
22. 1. Popoludnie s Elánom “Pexeso turnaj”: Pozvánka, Vyhodnotenie
22. 1. Okresné kolo 22. ročníka súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
21. 1. Okresné kolo v basketbale šudentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
21. 1. Okresné kolo matematickej olympiády kategória Z5 a Z9: Pozvánka, Výsledková listina Z5, Výsledková listina Z9
19. 1. Okresné kolo výtvarnej súťaže ku dňu hasičov: Propozície, Vyhodnotenie
16. 1. Súťaž o najkrajšiu “Čapicu”: Pozvánka, Vyhodnotenie
14. 1. Okresné kolo v basketbale študentiek SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
14. 1. Olympiáda v anglickom jazyku: Propozície, Vyhodnotenie, Výsledková listina
13. 1. Olympiáda v nemeckom jazyku: Propozície, Vyhodnotenie, Výsledková listina
12. 1. Kvalifikácia do okresného kola v basketbale žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
12. 1. Kvalifikácia do okrésneho kola v basketbale žiakov ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky

December

18. 12. Vianočná florbalka pre SŠ: Propozície, Vyhodnotenie
10. 12. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry: Propozície, Vyhodnotenie, Výsledková listina
10. 12. Malá prírodovedná olympiáda pre deti predškolského veku materských škôl: Pozvánka, Vyhodnotenie
10. 12. Preteky v skoku do výšky – “Ružomberská vianočná latka”: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
4. 12. Okresná súťaž v speve vianočných kolied pre ZŠ – “Stretnutie s koledami”: Propozície, Vyhodnotenie
3. 12. Obvodné kolo Technickej olympiády pre región Liptov: Pozvánka, Vyhodnotenie, Výsledková listina
2. 12. “Hry tretieho tisícročia” – seminár vo vybíjanej: Pozvánka, Prihláška

November

27. 11. Malá prírodovedná olympiáda pre 3.ročník ZŠ Klačno: Pozvánka, Vyhodnotenie
26. 11. Krajské kolo v aerobiku žiačok a žiakov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
24. 11. Astrostop 2014: Pozvánka, Výsledky, Vyhodnotenie
20. 11. Malá prírodovedná olympiáda pre 1.ročník ZŠ Bystrická: Pozvánka, Vyhodnotenie
20. 11. Okresná súťaž v Anglikom jazyku – “English primary marathon”: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
14. 11. Kvalifikácia do krajského kola vo futsale študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
13. 11. Okresné kolo vo futsale študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
12. 11. Okresné kolo v stolnom tenise žiakov ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
7. 11. Okresná výtvarná súťaž – “Povedz drogám nie!”: Propozície, Vyhodnotenie
6. 11. Popoludie s Elánom: Pozvánka, Vyhodnotenie
6. 11. Kvalifikácia do krajského kola vo florbale študentiek a študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
5. 11. Okresné kolo v stolnom tenise žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky

Október

28. 10. Literárna súťaž – “Každým slovom krok k umeniu”: Propozície, Vyhodnotenie
26. 10. Beh okolo Sidorova: Propozície, Výsledky
23. 10. Okresné kolo vo florbale študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
18. 10. Gympel Stars 2014 – tanečné vystúpenie ZÚ Hip-Hop SŠ
17. 10. Malá prírodovedná olympiáda: Pozvánka, Vyhodnotenie
16. 10. Okresné kolo vo florbale študentiek SŠ: Propozície – poznámka: neuskutoční sa – do K-KK postupuje GSA ako jediné prihlásené družstvo
8. 10. Okresné kolo v stolnom tenise študentiek a študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
6. 10. Kvalifikácia do okresného kola v malom futbale žiačok ZŠ – „ Školský pohár SFZ „: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
6. 10. Kvalifikácia do okresného kola v minifutbale žiačok a žiakov ZŠ – McDonald’s cup: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
6. 10. Kvalifikácia do okresného kola v malom futbale žiakov ZŠ – „ Školský pohár SFZ „: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky

September

27. 9. Šarkaniáda 2014: Propozície, Bleskovka, Vyhodnotenie
26. 9. Okresné kolo v cezpoľnom behu ZŠ,SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky